Dolors Sabater: 'Si el PSC no vol aprovar els pressupostos no és pel meu posicionament sobre el dret a decidir'

Dolors Sabater: 'Si el PSC no vol aprovar els pressupostos no és pel meu posicionament sobre el dret a decidir'