Una nova guia de la UE dóna suport a les autoritats locals en l'ús de contractes de rendiment energètic
El 19 d'agost de 2017, el servei estadístic de la UE Eurostat havia emès un nou conjunt de normes sobre com classificar Contractes de rendiment energètic (EPC) en comptes governamentals, facilitant així a l'administració pública a finançar projectes d'eficiència energètica dels seus edificis i infraestructures. Les noves normes d'Eurostat permeten obtenir inversions en comptabilitat d'eficiència energètica fora dels balanços, de manera que no contribueixen al dèficit i al deute públics. Ara, Eurostat, la Comissió de la UE i el Banc Europeu d'Inversions, han publicat una nova i detallada guia d'orientació de la UE sobre l'ús i l'aplicació de EPC per a projectes d'eficiència energètica.
 
Els EPC són un model de finançament atractiu que utilitza estalvis de costos del projecte per finançar la construcció, de vegades sense cost inicial. Els EPC poden ajudar a mobilitzar la inversió privada i l'experiència en eficiència energètica en edificis del sector públic. Per a molts governs locals del Pacte, la decisió d’adquirir projectes d'eficiència energètica com EPC, de vegades, es veu influenciada per les expectatives quant al seu tractament estadístic (és a dir, impacte sobre el deute públic i les xifres del dèficit). La incertesa en la manera d'avaluar el tractament estadístic dels EPC pot, per tant, crear dificultats i retards en les diferents etapes de preparació i implementació de projectes d'inversió.
 
La nova guia de la UE explica amb detall com funcionen els EPC i ofereix una visió clara del possible impacte en les finances governamentals. Això ajudarà als governs locals del Pacte i altres actors a comprendre millor l'impacte que les diferents característiques d'aquests contractes tenen en la classificació de la inversió realitzada, dins o fora del balanç del govern, i ajudaran les autoritats públiques a prendre decisions més informades quan preparen i adquireixen els seus EPC. Aquesta guia també és una eina útil per proporcionar claredat als promotors públics i privats en el context del Pla d'inversions i eliminar les barreres percebudes per a la inversió. La Guia també explica com fer ús dels recursos d'assistència tècnica del Centre Assessor d'Inversions Europees (EIAH) del BEI.
 
"Aquesta nova guia pretén ajudar les administracions públiques a preparar i finançar projectes, mobilitzant capital privat i coneixements especialitzats en benefici del sector públic en virtut de contractes de rendiment energètic. Aquest és un dels molts passos que el BEI està adoptant a través de la nostra ‘Smart Finance for Smart Buidings iniative’ amb la Comissió Europea per desbloquejar més inversions d'eficiència energètica en edificis públics i privats", va dir Andrew McDowell, vicepresident del BEI amb supervisió d'energia.
 
 
 
* A text from the 'Covenant of Mayors'