7 de juny


1494
Tractat de Tordesillas

El Regne de Castella i Portugal firmen el Tractat de Tordesillas, pel que es divideixen el món.

1640
Guerra dels Segadors: "Corpus de Sang"

A Barcelona es produeix la revolta dels segadors contra els terços castellans.

1926
Antoni Gaudí

Un tramvia de la línia 30 atropella l'arquitecte Antoni Gaudí a la Gran Via (cantonada Bailèn)

1949
Toti Soler

Jordi Soler i Galí neix a Vilassar de Dalt (Maresme)