Hermes InfoGràfics, una aposta per la innovació en l'anàlisi de la informació municipal
25-6-18

Aquesta nova tecnologia representa, a més, una millora en la visualització i interactivitat d'accés a la informació estadística dels municipis de la demarcació de Barcelona, en sintonia amb els actuals sistemes de representació de la informació a la xarxa d'internet.
 
La Diputació de Barcelona ha posat en marxa l’Hermes InfoGràfics, una nova aplicació dins del programa Hermes (web d’estadística municipal), amb una tecnologia completament diferent a les anteriors versions web, mitjançant la plataforma QlikView, l’estàndard a la corporació en programari Business Intelligence (BI). Aquest és el primer projecte d’aquestes característiques a la Diputació  de Barcelona que surt en obert a la xarxa. Una aposta, en definitiva, per la innovació en l’anàlisi de la informació municipal.
 
Aquesta nova tecnologia representa, a més, una millora en la visualització i interactivitat d’accés a la informació estadística dels municipis de la demarcació de Barcelona, en sintonia amb els actuals sistemes de representació de la informació a la xarxa d’internet (Infografies, Big Data, interactivitat...).
 
En aquesta primera versió, l’Hermes InfoGràfics esta compost per nou informes temàtics i més d’un centenar de figures gràfiques i variables estadístiques:
 
-Indicadors principals: 21 indicadors principals del territori seleccionat, amb la darrera dada, l’evolució interanual i un mini gràfic dels darrers anys.
 
Demografia: 19 figures que resumeixen l’evolució de la població, estructura i les seves característiques.
 
Activitat Econòmica: 21 figures sobre l’evolució de les dades d’empreses i les seves característiques, la renda, el PIB, i els pressupostos
 
- Mercat de treball: 19 figures, amb l’evolució de les dades d’atur, ocupació, i contractació i les seves característiques
 
- Atur registrat: 36 figures al voltant de la variació absoluta i percentual de les dades d’atur respecte el mes i l’any anterior, i també les seves característiques i evolució en els darrers anys.
 
- Igualtat: 25 figures que resumeixen les diferències per gènere i les seves característiques en les principals estadístiques municipals
 
- Evolució: 15 figures amb gràfics d’evolució de les principals estadístiques municipals.
 
- Turisme: 25 figures amb l’oferta, la demanda i el perfil del turista dels municipis i comarques.
 
- Comerç: 27 figures amb gràfics de l’oferta comercial i els hàbits de consum dels ciutadans de les comarques barcelonines.
 
A més, l’Hermes InfoGràfics permet la selecció múltiple o única dels territoris de la demarcació; per defecte mostra el darrer any disponible per cada variable, però a la vegada permet la selecció temporal per anys, trimestres o mesos; possibilita la selecció pel total de la població o per sexe i permet la “impressió” en format PDF de tots els informes a la vegada o per separat, copiar la imatge de qualsevol gràfic per portar-la a un altre document i copiar les dades de qualsevol gràfic per portar-la a un altre document.
 
D’aquesta manera, es vol posar a l’abast de tots el ajuntaments una eina més per millorar l’anàlisi territorial per dissenyar i monitoritzar estratègies locals. Els nou informes actuals, amb més d’un centenar de variables i gràfics analitzats, s’aniran ampliant per completar gran part de la informació estadística oficial existent, encara que amb els informes ja existents i les diferents opcions el volum actual de sortides d’informació és pràcticament infinit.
 
La Diputació va desenvolupar l’any 1998 el Programa HERMES i comptava amb els avantatges que aportaven en aquell temps les noves tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’oferir als 311 municipis de la demarcació informació socioeconòmica disponible a nivell municipal.