Propostes formatives per a docents de centres educatius municipals
2-7-18

La Diputació ofereix durant el mes de juliol 10 propostes formatives per a docents de centres educatius municipals de persones adultes, d’educació especial i de bressol de la demarcació de Barcelona. Metodologies pedagògiques, gestió emocional, necessitats educatives especials, primers auxilis i relació amb les famílies, entre d’altres, són algunes de les temàtiques que s’hi treballaran.