Més de 20.000 insercions laborals, en el 2n semestre de l’any 2017, gràcies als Serveis Locals d’Ocupació
20-7-18

Segons les dades de balanç del primer semestre de l’any 2018, els Serveis Locals d’Ocupació, impulsats per la Diputació de Barcelona, han facilitat 20.354 insercions laborals, han atès més de 72.700 demandants d’ocupació i han gestionat més d’11.800 ofertes de feina. La taxa d’inserció laboral se situa així en un 20,8%.

 
Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) són dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen a disposició de la ciutadania amb dues línies d'actuació: millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur i establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen. Actualment, la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació de la demarcació de Barcelona, impulsada per la Diputació de Barcelona, està formada per 165 Serveis Locals d'Ocupació amb un abast territorial de més de 200 municipis.
 
Els Serveis Locals d’Ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc han assolit 20.354 insercions durant el segon semestre del 2017, amb una taxa d’inserció laboral del 20,78%. Així mateix, en aquest període s’han atès des dels SLO més de 72.700 persones demandants d’ocupació.
 
Durant aquest període s’han gestionat 11.845 ofertes de feina. Aquestes ofertes demanden majoritàriament els estudis obligatoris (60,5%) amb castellà i català com a idiomes principals. Pel que fa a les empreses, des d’aquests dispositius locals s’han atès 11.062 empreses sent el majoritari el sector serveis sector serveis (75,7%), indústria (18,1%), construcció (5,1%) i agricultura (1,1%). Les empreses de menys de 50 treballadors són les que tenen més relació amb aquests dispositius locals.
 
Finalment, la comarca del Vallès Occidental, amb el 28,6% destaca al capdavant de la taxa d’inserció per comarques, mentre que el Garraf (7,7%) i el Barcelonès (9,1%) ho fan per haver registrat durant aquest semestre les taxes més baixes.