Com executen els ens locals el pressupost de formació?
24-7-18

La Diputació presenta, com cada trimestre, el pressupost executat de formació per ens local a data 15 de juliol. Cal recordar que cada ens parteix d’una consignació inicial calculada a partir dels empleats municipals adscrits.
 
El quadre adjunt presenta, d’una banda, la consignació i execució pressupostària del crèdit provinent dels ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2018 i, d’altra, la consignació i execució pressupostària que aporta la Diputació de Barcelona. Per últim s’incorpora el sumatori total per cada entitat i el crèdit total a data de 15 de juliol.