Economia col·laborativa comuna de Barcelona
La ciutat del Pacte de Barcelona ha estat reconeguda per molt temps com una ciutat on l'activisme, la vivacitat i la creativitat han deixat el terreny per a una democràcia ciutadana de nivell. Des de l'any 2015, quan l'antiga activista de l'ocupació, Ada Colau, es va convertir en alcaldessa, la ciutat va cobrar regular atenció pels seus canvis democràtics radicals, que van representar un excel·lent exemple per a les transicions de baix a dalt. Enguany, la combinació de pressupostos de crowdfunding i participatius obre un nou capítol de la història de pressupostació participativa de Barcelona.
 
La idea és un model de corresponsabilitat, anomenat "finançament de partides". D'aquesta manera, la pressupostació participativa, que és la ciutadania qui discuteix i decideix sobre la distribució dels recursos públics, és renovada i actualitzada amb una mena de finançament de grups. Tot i que el pressupost participatiu no és nou a Barcelona, aquest model és veritablement una iniciativa de baix a dalt, que fa que els ciutadans siguin responsables d'augmentar els mitjans financers respectius.
 
L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, juntament amb la plataforma Goteo i l'organització Barcelona Activa, la iniciativa "Conjuntament", que significa "en cooperació" en català. Com a iniciativa de cofinançament, té com a objectiu finançar projectes socials proposats pels ciutadans, connectant així la democràcia deliberativa amb pressupost públic. La campanya respectiva va començar al març d'aquest any i encara està en curs. Però la primera avaluació demostra resultats impressionants.
 
En només un mes es van presentar 67 projectes. D'aquests, s'han seleccionat 24 projectes, basats en dos criteris: 1. Emprenedoria social i 2. Economies comunes i col·laboratives. Els iniciadors de ‘Conjuntament’ van aconseguir crear un grup de finançament de fons de 94.000 euros. En altres paraules, ara hi ha 4.000€ per a cadascun dels projectes. A més, els ciutadans de les respectives idees de projecte reeixides, financen part d'ella mitjançant el finançament del crowdfight. Amb aquest concepte, Barcelona demostra clarament que és una ciutat de transició cap amunt. A més, aquest exemple mostra que a Barcelona, ​​els ciutadans són realment reconeguts com a conductors del canvi urbà.
 
Per a més informació sobre al inciiativa, faci click aquí
 

*A text from the 'Covenant of Mayors'