L’oficina local d’habitatge ha atès més de 2.600 consultes durant el primer semestre de 2018
Segons l’informe de seguiment relatiu a l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge, s’han atès 2.651 CONSULTES durant el primer semestre de 2018. D’aquestes, 2.307 han estat de manera presencial a l'oficina situada a la plaça Vicenç Ferrer; 291 per telèfon, i 53 a través de correu electrònic. També s’han registrat, revisat i traslladat 43 DOCUMENTS a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Així mateix, s’han tramitat GAIREBÉ 500 SOL·LICITUDS per a les dues línies d’ajuts al lloguer que ofereix la Generalitat de Catalunya, un 23% Mmés que al 2017. 
 
L’oficina, inaugurada el setembre de 2016, neix amb la vocació de servei supramunicipal i compta amb la participació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. A més, la voluntat del govern a l’hora d’obrir una oficina local d’habitatge era acostar al ciutadà el catàleg de serveis que ofereix l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, l’Oficina Local d’Habitatge incorpora la Fundació Hàbitat Solidari [1], avalada per l’Ajuntament de Calella, que garanteix 100% el cobrament del lloguer i el retorn de l'habitatge en bon estat al finalitzar el contracte de lloguer. També s’ocupa de la tramitació, gestió i redacció del contracte, a més de fer un seguiment del bon ús de l’habitatge. A més, els propietaris tindran una bonificació de l’IBI (Impost de Béns i Immobles) sobre la propietat cedida per a lloguer social.