El projecte europeu Neurice desenvolupa al Delta de l'Ebre una varietat d'arròs resistent a la salinitat
El projecte New commercial EUropean RICE (NEURICE) té l'objectiu de trobar una varietat d'arròs tolerant a la salinitat que pugui pal·liar els efectes que causen als cultius el canvi climàtic i el cargol poma. Científics de tretze institucions d'Espanya, França, Itàlia, Regne Unit, Argentina i la Xina busquen millorar l'estabilitat i la qualitat de la producció europea d'aquest cereal.
 
La zona agrícola del Delta de l'Ebre és una de les àrees del món que més estan patint les conseqüències del canvi climàtic. Els dos principals problemes que afecten als agricultors del Delta estan relacionats amb la salinitat. Aconseguir una varietat de planta que sigui capaç de resistir-ne alts nivells pot esdevenir una solució de gran importància per a la pervivència d'aquests cultius. Per aquest motiu, el projecte europeu Neurice neix amb el principal propòsit de trobar noves varietats autòctones que protegeixin el futur del sector europeu, que produeix dues terceres parts de l'arròs que es consumeix al continent.
 
L'augment de la salinitat dels camps és un dels principals efectes del canvi climàtic al Delta de l'Ebre. L'increment de la temperatura global ha provocat que hi hagi menys precipitacions i que pugi el nivell del mar, de manera que s'ha produït un augment de la salinització dels aqüífers, dels cabals fluvials dels deltes i de les parcel·les inundables més properes a la costa, que és precisament on es conrea l'arròs. Aquest cereal és un dels cultius que són més sensibles a la salinitat de manera que el problema està causant una pèrdua important de la producció.
 
En canvi, la salinitat pot ser una gran aliada en la lluita contra una de les plagues que més incidència ha tingut en els darrers temps en la seguretat dels cultius. El cargol poma és una espècie invasiva que està estenent-se per tot Europa i afecta tant a la productivitat com a la biodiversitat, ja que destrueix les plantacions en alimentar-se de les llavors i de petites plantes. En un estudi del 2014 es va demostrar que inundant amb aigua de mar els terrenys s'aconseguia un extermini del 100% del cargol poma. Tanmateix es va observar una pèrdua  de productivitat d'un 30% a causa de la salinitat residual en el terreny, just el que es podria evitar gràcies a la implantació d'una varietat tolerant.
 
Els resultats del projecte es comuniquen a través dels canals de transferència de coneixement que el projecte realitza de manera regular, com els Rice Open Field Days, l'organització de reunions anuals com la que es va realitzar a Amposta el passat dia 26 de juliol o en congressos com el Plant Biology Europe on s'ha presentat recentment una varietat experimental anomenada FL478.
 
El programa Horizon 2020
 
El projecte NEURICE s'ha finançat gràcies al programa Horizon 2020, a través de la convocatòria "Seguretat Alimentària Sostenible". El programa Horizon 2020 és una línia de suport de la Unió Europea centrada en la recerca i la innovació i dotada amb 80.000 milions d'euros per al període 2014-2020. El seu objectiu és incentivar descobriments i iniciatives pioneres al món prenent idees brillants dels laboratoris i portant-les a la comercialització. També promou la creació de llocs de treball qualificats i sostenibles facilitant que els sectors públic i privat treballin conjuntament.