Projecte C-track 50: posicionar regions en marxa per a la neutralitat del carboni abans del 2050
C-Track 50 és un projecte H2020 que va néixer el març del 2018. Té com a objectiu donar suport a les autoritats locals i regionals en matèria de planificació energètica i climàtica per assolir la neutralitat del carboni abans del 2050 (amb un mínim del 80% de reducció d'emissions de CO2). Per això, C-Track 50 promourà la governança multinivell i donarà suport a les autoritats locals i regionals en el desenvolupament, el finançament i la implementació d'ambiciosos plans integrats d'energia sostenible i de política climàtica.
 
Un informe que compara els processos de planificació energètica als 11 països associats (Grècia, França, Alemanya, Espanya, Portugal, Croàcia, Polònia, Hongria, Letònia, Romania, Àustria) va establir les bases de les primeres taules rodones. A través d'aquestes taules rodones, el projecte promou la governança multinivell en els països associats convocant a tots els actors implicats en la planificació estratègica d'energia i planificació climàtica a nivell nacional, regional i local (autoritats públiques, organitzacions, associacions, etc.). Més concretament, el seu objectiu és discutir el millor model de col·laboració disponible per a la planificació estratègica energètica a nivell de país i identificar recomanacions per assolir la neutralitat del carboni abans del 2050.
 
Les primeres taules rodones es van celebrar a França (28 de maig), Àustria (18 de juny), Grècia (5 de juliol), Portugal (9 de juliol), Croàcia (11 de juliol), Hongria (11 de juliol) i Polònia (12 de juliol). Les discussions es van centrar en el procés de planificació de la política energètica actual i en la viabilitat de l'objectiu de neutralitat del carboni a nivell regional i nacional.
 
Es van plantejar maneres potencials de millorar la planificació energètica a cada país. A Grècia, els participants van concloure que s'hauria de reforçar la cooperació entre les autoritats locals i regionals i establir requisits mínims per a la planificació energètica. A Croàcia, el pes de les ONGs en el procés de presa de decisions s'ha de reforçar. A França, es va observar que cal fer una distinció entre regions i localitats amb un alt potencial i aquelles amb menys mitjans. Els participants a Polònia van evocar les possibilitats que aporten noves tecnologies, com les cel·les d'hidrogen i combustibles.
 
Es realitzaran reunions addicionals a Alemanya, Letònia, Romania i Espanya, que es duran a terme durant els mesos d'agost i setembre de 2018, completant la primera sèrie de taules rodones de la C-track 50.

Podeu seguir el desenvolupament del projecte a www.fedarene.org/projects/c-track-50