La nova regla de despesa, un dels compromisos del municipalisme, començarà a estudiar-se al setembre
29-8-18

També el Govern central sotmetrà a estudi la Llei de Contractes per esmenar els problemes que genera als petits i mitjans ajuntaments, d’acord amb la FEMP

Temes tractats a la reunió del ple de la ‘Comisión Nacional de Administración Local’ (CNAL), del passat 23 d’agost de 2018, amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, i d’Hisenda, María Jesús Montero 
 
El president de la FEMP, Abel Caballero, ha qualificat la decisió d’estudiar la reforma del sostre de despesa de les Entitats Locals de summament important, perquè permetria contemplar l’escenari d’un nou sostre de despesa a partir de setembre. "Els Ajuntaments ho volem reformar pel 2018 i que entri en vigor en el 2019”, ha dit.
 
El president de la FEMP, també ha informat que en el transcurs de la CNAL s’ha aconseguit el compromís de sotmetre a estudi algunes millores de la vigent Llei de Contractes. Amb aquest objectiu ha estat convocat el secretariat de la FEMP, pel proper 10 de setembre, del qual en forma part el secretari general de l’FMC, davant les dificultats que està produint la seva aplicació en petits i mitjans ajuntaments. La tramitació dels seus expedients i les seves inversions "és un bona Llei però que requereix d’un procés d’adaptació”, ha afirmat Caballero.
 
A part de formular novament la proposta d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic del conjunt de les Entitats Locals per al període 2019-2021, al no haver-se aprovat per les Corts Generals la senda de dèficit i deute públic aprovat el 19 de juliol.
 
A més, a la CNAL es va tractar la reforma de la Llei de Bases perquè els ajuntaments tinguin les competències sobre violència de gènere. Els governs locals rebran aquest any 20 milions i l’any que ve 40 milions d’assignació per lluitar contra aquesta xacra. En la reunió s’ha informat de les mesures adoptades per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, amb incidència en el règim local.