El personal tècnic municipal valora amb un 8,3 la satisfacció dels Cercles de comparació intermunicipals
13-9-18

La Diputació ha realitzat un estudi de satisfacció al personal tècnic municipal que participa en els Cercles de comparació intermunicipals, un projecte que promou l’intercanvi d’experiències entre els equips tècnics locals per mitjà d’indicadors de gestió dels serveis públics. Més del 85% d'aquests tècnics afirmen que participant-hi han millorat el servei que presten a la ciutadania.
 
Els resultats de l’estudi evidencien que els Cercles de comparació tenen una molt bona acollida entre el personal tècnic municipal. La satisfacció global amb el projecte és de 8,3 sobre 10, xifra que es consolida respecte de l’edició anterior de l’enquesta l’any 2011 (8,2).
 
 
 
L’estudi, realitzat mitjançant una enquesta telefònica entre els mesos de febrer i març, ha permès recollir l’opinió de 503 persones, fet que representa una taxa de resposta del 92,5%.
 
Entre els aspectes més destacats, els Cercles es perceben com una oportunitat de millora, així com una eina per comparar-se i compartir coneixement. Així, més del 85% dels enquestats afirma que participar en el projecte en els darrers anys li ha servit per millorar el servei que presten a la ciutadania. La majoria tornarà a participar-hi i ho recomanaria a altres tècnics, amb una probabilitat de 9 sobre 10.
 
Per aconseguir-ho, el projecte utilitza una eina clau: el disseny, la recollida i l’anàlisi d’indicadors de gestió, que també rep l’aval dels professionals. El 87,7% considera que els indicadors emprats reflecteixen la realitat del servei al seu municipi, i un percentatge similar opina que són suficients, que mesuren bé el que es vol mesurar i que són fàcils d’entendre.
 
El projecte Cercles de comparació intermunicipals es va iniciar l’any 2000 i des de llavors no ha deixat de créixer, fins al punt que a l’actualitat compta amb més de 800 participants de 140 municipis i avalua 19 serveis locals, com per exemple la policia local, les biblioteques, els serveis de neteja i recollida de residus, les escoles bressol, les escoles de música, els mercats municipals, els esports o les oficines municipals d’informació al consumidor (OMIC), entre d’altres.
 
La metodologia dels Cercles consisteix en el disseny d’un sistema d’indicadors de gestió de manera consensuada entre els professionals del municipi, la recollida i l’anàlisi de les dades i la realització de tallers presencials d’intercanvi d’experiències amb l’objectiu d’impulsar processos de millora.