Les Ciutats del Pacte en primer plànol: ¡guanyi un viatge a l’ICCA 2019!
La iniciativa del Pacte dels Alcaldes ha estat activa durant els últims 10 anys a Europa amb un èxit creixent entre ciutats i pobles.
 
El marc del Pacte està recolzant els seus signataris en l'assoliment dels seus objectius climàtics i energètics de forma estructurada i coherent, oferint una metodologia que ha demostrat ser efectiva i útil per a les autoritats locals.
 
En el Tercer any de la iniciativa, el Pacte dels Alcaldes vol recompensar els signataris que han estat treballant dins del marc del Pacte i aconseguint un progrés notable en la seva acció energètica i climàtica local.
 
La primera convocatòria de les Ciutats del Pacte en primer plànol ja està oberta!
 
Ser una "Covenant City at Spotlight" (Ciutat del Pacte en primer plànol) és una gran oportunitat per mostrar el progrés realitzat i convertir-se en un exemple de referència per a tota la Comunitat del Pacte i més enllà.
 
Els guanyadors seran convidats a la Conferència Internacional sobre Acció Climàtica (ICCA) que tindrà lloc al maig de 2019 a Heidelberg, Alemanya, on tindran l'oportunitat de reunir-se amb representants de la Junta Política del Pacte Europeu d'Alcaldes.
 
Qui la pot sol·licitar?
 
Les convocatòries de les Ciutats del Pacte ja estan obertes a tots els signants del Pacte d'Alcaldes-Europa. Els dos signants que s'han compromès amb l'objectiu de mitigació de 2020 o amb els objectius de mitigació i d'adaptació del 2030 són elegibles, sempre que compleixin amb tots els requisits del Pacte, especialment en termes d'informes.
 
‘Covenant Cities in the Spotlight 2018’ concedirà tres signants:
  • 1 signatari de mida petita (<10,000 habitants)
  • 1 signatari de grandària mitja (10.000 a 250.000 habitants)
  • 1 signatari de grans dimensions (> 250.000 habitants).
 
Com serà avaluada la seva convocatòria?
 
Els signataris estan convidats a presentar una visió general de la seva història a la iniciativa del Pacte completant el formulari de sol·licitud. La sol·licitud ha d'incloure una descripció de les polítiques energètiques i climatològiques generals, així com les accions realitzades per implementar-les.
 
Els participants seran avaluats en el procés global de SE(C)AP i, en particular, en els següents aspectes principals:
  • Compleció i eficàcia del procés global
  • SE(C)AP enfocament general (transversal, mitigació-adaptació d'integració, cross-sectorial)
  • Compromisos (2020, 2030, llarg termini) i seguiment (estat, èxits)
  • SE(C) Governança AP (multinivell, transversal, innovador)
  • Participació de grups d'interès (tipus i mitjans de participació)
  • Finançament SE(C)AP (tradicional, innovador).
 
Com participar?
 
Els signants que vulguin participar a ‘Les Ciutats del Pacte en primer plànol’ estan convidats a completar el formulari de sol·licitud com a màxim el 22 de setembre de 2018.  Es recomana als participants que afegeixin fitxers adjunts com imatges, infografies, vídeos, documents tècnics, etc.
 
Procés d’avaluació
 
Totes les propostes presentades seran revisades per l'Oficina del Pacte d'Alcaldes Europeus per comprovar el compliment dels criteris d'elegibilitat esmentats anteriorment. Les sol·licituds seleccionades seran analitzades i avaluades per la Comissió Europea. Les tres sol·licituds més destacades que es detallen a continuació es seleccionaran.
 
Els guanyadors seran anunciats durant la Setmana Europea de Regions i Ciutats 2018 i publicats al lloc web del Pacte d'Alcaldes. Seran convidats a la Conferència Internacional sobre Acció Climàtica (ICCA) el maig de 2019 a Heidelberg, Alemanya, on tindran l'oportunitat de reunir-se amb representants de la Junta Política del Pacte d'Alcaldes!
 

*A text from the 'Covenant of Mayors'