Una estratègia europea contra els residus plàstics en l'economia circular a nivell subnacional
Els plàstics i els residus plàstics són un dels cinc àmbits d'actuació del Pla d'Acció per a l'Economia Circular de l'any 2015. Xifres com ara que la UE genera 25,8 milions de tones de residus plàstics, que l'any 2014 només el 30% d'aquests residus es van reciclar o que només el 6% dels materials plàstics produïts prové del reciclatge, donen una idea de la magnitud i dels beneficis potencials del repte 
 
08/10/2018 
 
Els residus plàstics es concentren principalment en els residus d'origen domèstic i, per tant, són les administracions locals les que més poden contribuir al seu reciclatge. En aquest sentit, la Comissió Europea planteja en aquest document algunes recomanacions per millorar l'eficàcia en aquesta matèria: incrementar la separació de plàstics en origen (en el moment de llençar-los a les escombraries), aprofitar la capacitat de contractació pública de les administracions locals incorporant criteris ambientals, establir sistemes de recompenses per devolució d'envasos, monitoritzar i publicar l'evolució dels percentatges de reciclatge per tipus de residu, incorporant en les depuradores tecnologies per filtrar els microplàstics, etc.
 
Així mateix s'exposen bones pràctiques dutes a terme en alguns municipis, com ara:
  • Turí (Itàlia): adopció de mesures per reduir l'ús de plàstics d'un sol ús en els serveis de menjadors escolars
  • Gant (Bèlgica): incorporació en els contractes de compra de productes de neteja de criteris d'utilització d'envasos reciclats i de materials reciclables
  • Lolland (Dinamarca): incorporació en els criteris d'adjudicació dels serveis de neteja de criteris de reciclatge i reciclabilitat d'envalatges i envasos