Les regions amb estratègies integrades milloren i obtenen més recursos de la política de cohesió de la UE
El que volem dir amb l'estratègia "integrada" és una estratègia que tracta l'energia i el clima com a qüestions inseparables que afecten tots els àmbits econòmics i socials.
 
Recentment, un esdeveniment organitzat dins de la Setmana Europea de Regions i Ciutats de 2018 va destacar l'eficàcia d'aquestes estratègies integrades. "La governança multinivell i la possibilitat de la gestió de diversos fons són dues eines clau per a les regions", va dir el ministre regional de Navarra, Isabel Elizalde.
 
Julije Domac, director de REGEA i membre del Consell Polític del Pacte, va afegir: "La transició energètica hauria de ser un tema en tots els programes [de finançament] de la UE i les seves normes haurien de ser harmonitzades amb un impacte més gran". Manuela Bora, de la Regió de les Marques a Itàlia, va dir que estava contenta que "l'assignació del FEDER estava definitivament orientada a donar suport a l'acció sostenible, amb 48 milions d'euros per estalviar energia en edificis i 13 milions d'euros per a la mobilitat sostenible".
  
Alguns exemples presentats per Katharina Krell, de la Plataforma d'Aprenentatge de Polítiques Interreg, mostren que les regions que milloren i obtenen més recursos regionals són aquelles amb estratègies integrades.
 
El Pacte d'alcaldes per al clima i l'energia proporciona als governs locals un model de governança que recolza el desenvolupament d'aquestes estratègies transversals. Els pobles petits, les grans ciutats, les conurbacions, les províncies i les regions, les organitzacions sense ànim de lucre, les agències energètiques i climàtiques... poden formar part de la Comunitat del Pacte dels alcaldes.
 
"Volem mostrar més coses del que pots fer a nivell municipal, local, a nivell de la UE i en termes d'energia i clima, i mostrar la importància de la governança multinivell", ha dit el Vicepresident del Comitè de les Regions, Markku Va dir Markkula.
 
"Aprendre junts és la clau".
*A text from the 'Covenant of Mayors'