Els enfocaments europeus per afrontar la pobresa energètica: una mirada als barris actius pel clima
A mesura que els municipis desitgen assegurar uns bons nivells de vida per a tothom, cada vegada és més important abordar les causes bàsiques de la pobresa energètica mitjançant l'aplicació de mesures efectives de protecció del clima.
 
Climate Active Neighborhoods (CAN), és a dir, ‘Els Barris Actius pel Clima’ se centra en la renovació energètica dels edificis residencials en barris privats.
 
Brest, França
 
S'han realitzat 152 visites domiciliàries centrades en l'eficiència energètica en quatre barris diferents. Les mesures de renovació van suposar un estalvi estimat de 800.000 kWh. En oferir 30 sessions de sensibilització energètica als barris, la ciutat espera arribar a prop de 700 ciutadans.
 
Essen, Alemanya
 
Als districtes estructuralment dèbils d'Essen, és gairebé impossible que els propietaris d'habitatges de lloguer implementin mesures d'adaptació d'energia ja que no poden esperar cap retorn de la inversió dels seus inquilins. Com a part del projecte CAN, la ciutat crea nous incentius i dóna suport a inversions eficients energèticament per als propietaris de cases. A més, es fomenta una nova cultura de l'acció local del clima mitjançant la potenciació dels ciutadans, l'administració local i diversos actors mitjançant l'establiment d'aliances estratègiques.
 
Liège, Bèlgica
 
L'Ajuntament de Liège crea la Maison de l'Habitat per prestar serveis públics en matèria d'adaptació i consum d'energia. La intenció és augmentar la consciència sobre els ajuts públics i els seus requisits per fomentar les mesures de retroalimentació a Valònia.
 
Juntament amb Liège-Energie i el Centre Públic d'Acció Social, ofereixen suport en el procés d'aplicació d'ajuts i assessorament tècnic per a l'estalvi energètic.
 
En els tallers pràctics i "Jornades d'energia", els veïns poden aprendre consells i trucs per utilitzar l'energia de forma més eficient.
 
Worms, Alemanya
 
La "Energy Caravan Plus" presencial proporciona als propietaris d'habitatges informació sobre potencials d'estalvi energètic, possibles mesures de millora i incentius finançats pel govern.
 
Amb camins de termografia de barri permet visualitzar els punts febles energètics dels edificis i augmentar la consciència sobre l'adequació energètica eficient.

*web del projecte
 
*A text from 'The Covenant of Mayors'