Lleis Òmnibus
administració local

Llei 9/2011 de promoció de l'activitat econòmica

TÍTOL I: Àmbit Agroambiental

Modificació de la normativa de protecció dels animals.

 

Objectiu. Què es busca?

Major seguretat
Estalvi econòmic

Beneficis

Millora la seguretat de les persones i dels ramaders, així com la gestió de les gosseres dels ajuntaments. A més facilita l'actuació en cas d'atac de gossos, gats o fures ensalvatgides a persones, ramats i espècies protegides.

Què canvia?

Mesures concretes
Simplificació dels tràmits administratius

Legislació modificada

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
S'autoritza la captura d'animals domèstics ensalvatgits (gats, gossos o fures) en el cas d'atacs a persones. A més, es permet als agents de l'autoritat fer ús d'armes de foc en cas que aquests animals ataquin persones, ramats o animals protegits.

Font: Generalitat de Catalunya