Suport als ajuntaments per lluitar contra les violències sexuals en espais públics d'oci
16-11-18

La Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments i ens locals de la demarcació suport i assessorament per elaborar protocols d’actuació que contextualitzin la revisió i disseny de les programacions d’activitats en els espais públics d’oci (festes locals, celebracions, tradicions, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, etc.) des de la perspectiva de gènere, així com per preveure les actuacions en el cas que es produeixin violències sexuals en aquests espais o contextos.
 
Ara, la corporació els aporta una nova eina que complementa aquestes accions per a l’abordatge integral de les violències masclistes. Es tracta de l’edició de la Guia per a l’elaboració de protocols davant les violències sexuals en espais públics d’oci.
 
La publicació, que es pot descarregar gratuïtament a través del web de la Llibreria de la Diputació de Barcelona, neix de la voluntat de proporcionar un material innovador i especialitzat en relació amb les violències sexuals que tenen lloc en contextos d’oci i festius.
 
La guia té com a objectiu acompanyar els ens locals en l’articulació d’una resposta coordinada a les violències sexuals. En aquest recurs es proporcionen eines teòriques i pràctiques per a la diagnosi i el disseny de protocols des dels eixos de la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les violències masclistes amb contingut sexual que es donen en espais públics d’oci. A més, s’ofereixen orientacions concretes vinculades al procés de formació, implementació, seguiment i avaluació del protocol.
 
Aquest material és un pas més en la voluntat de la Diputació de Barcelona de continuar desplegant instruments i recursos per aconseguir espais lliures de violències masclistes.
 
Suport als protocols municipals d’actuació 
Darrerament, molts municipis han desenvolupat mecanismes per fer visible, prevenir i atendre les violències sexuals i les actituds i agressions sexistes que tenen lloc en els espais públics. Ho estan fent a través de campanyes de sensibilització que sovint es desenvolupen en el si de les festes majors, remodelant espais urbans i millorant l’enllumenat per garantir una major seguretat o sensació de seguretat, i també a  partir de protocols específics.
 
Els protocols no només donen suport i reconeixement a les persones que es puguin sentir vulnerades o assetjades, sinó que fan una crida  a la implicació col·lectiva per la ruptura de comportaments nocius  normalitzats i el foment d’unes relacions humanes respectuoses.
 
En aquesta línia, la Diputació de Barcelona va posar en marxa l’any passat una prova pilot a través de la qual 11 ens locals (Argentona, Barberà del Vallès, Capellades, Manresa, Mataró, Sant Adrià de Besòs, Sant Sadurní d’Anoia, Vic, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, el Consell Comarcal d’Osona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental) van sol·licitar el suport de la corporació per a l’elaboració dels protocols esmentats. La previsió és que al 2019 siguin 16 els municipis que disposaran d’aquest eina. Els cinc que se sumaran són: Badalona, Terrassa, Mollet del Vallès, Vilafranca del Penedès i Berga.
 
Campanya “No és No”
 
En paral·lel, la Diputació de Barcelona ha dissenyat nou material de la campanya “No és no” per dotar de recursos als ens locals i, alhora, sensibilitzar i formar els equips locals i la ciutadania, especialment el jovent, envers les diferents manifestacions de les violències masclistes.
 
Els ajuntaments es poden descarregar aquest material a través de la pàgina web www.diba.cat/noesno (postal, cartell-adhesiu, bànner i polseres), per poder-lo oferir en esdeveniments i activitats locals com ara fires, mostres, estands informatius i oficines municipals d’atenció ciutadana.