Avaluació sobre la implementació de l'estratègia d'adaptació de la UE
Avaluació sobre la implementació de l'estratègia d'adaptació de la UE
La Comissió Europea recentment va publicar la seva avaluació sobre l'aplicació de l'estratègia d'adaptació de la UE.
 
Resultats clau:
 
  • L'estratègia actual encara és rellevant i la Comissió es guiarà pels seus objectius. S'han après importants lliçons en el procés d'avaluació. L'estratègia ha estat un punt de referència per preparar Europa per assolir els impactes climàtics, a tots els nivells.
  • Coneixement, models d’adaptació i intel·ligència específica per regions han estat generats pel programa de recerca i projectes i per la Comissió (Centre Comú de Recerca).
  • Els grans projectes d'infraestructures finançats pel pressupost de la UE s'han convertit en un factor climàtic i resisteixen l'augment del nivell del mar, les inundacions o la intensa calor.
  • En el futur, s'ha de fer un esforç per garantir que la majoria o totes les ciutats de la UE comptin amb un pla d'adaptació a fons per protegir els ciutadans tant dels riscos climàtics extrems com de la lentitud. Els plans també han d'atendre vulnerabilitats específiques de certes comunitats (per exemple, les regions ultraperifèriques de la UE) i els diferents riscos que afronten les regions molt diverses del continent europeu.
  • L'adaptació ha de suportar i ser recolzat per la protecció de la biodiversitat de la UE (solucions basades en la naturalesa).
  • S'ha d'encoratjar la contribució del sector privat per millorar la resiliència de la societat: els esforços de la Comissió continuaran canalitzant-se a través del seu Pla d'Acció per a la Finançament del Creixement Sostenible i les posteriors propostes legislatives adoptades el 2018.
  • Els serveis climàtics per a necessitats específiques d'adaptació haurien de convertir-se en oportunitats de negoci, basant-se en dades fiables i estandarditzades i els incentius proporcionats per Copernicus i altres iniciatives europees d'observació de la Terra.
 
El Comissari d'Acció i Energia del Clima, Miguel Arias Cañete va dir: "El nostre treball col·lectiu sobre l'adaptació ha demostrat que no només sabem més, sinó que també podem fer més per evitar els pitjors impactes climàtics projectats per a l'any 2050. La necessitat d'adaptar restes i que ja ha crescut, com també els impactes de les emissions passades es desenvolupen a través d'ones de calor, tempestes, incendis forestals a altes latituds o inundacions destructives. Aquesta avaluació proporciona una base creïble per a la política d'adaptació de la UE per explorar noves indicacions, millores i també l'alineació amb els desenvolupaments internacionals des de 2013. "
 
L'avaluació suggereix àrees on cal fer més treball per preparar regions i sectors vulnerables. També analitza el paper del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia a l'hora d'informar, mobilitzar i recolzar les autoritats locals a l'hora de prendre mesures de mitigació i d'adaptació al clima.
 
El 30 d'abril de 2018, 1076 signants del Pacte de 25 estats membres de la UE, que abasten uns 60 milions d'habitants, s'havien compromès a dur a terme avaluacions de vulnerabilitat i risc, i desenvolupar, implementar i informar sobre els plans d'adaptació. Segons l'avaluació, al voltant del 26% de totes les ciutats de la UE (ambdues ciutats del Pacte i no Pacte) i el 40% de les ciutats de la UE de més de 150.000 habitants ja han adoptat plans d'adaptació.
 
En general, les ciutats d'Europa Central i del Nord tenen sovint plans d'adaptació locals, mentre que les ciutats d'Europa oriental i meridional tenen menys. El paper de les xarxes internacionals, com el Pacte d'Alcaldes, sembla marcar la diferència per a les ciutats que no requereixen la legislació nacional per desenvolupar plans.
 
 
L'estratègia d'adaptació de la UE es va adoptar el 2013 i constitueix un punt de referència per preparar Europa per assolir els impactes climàtics, a tots els nivells. L'estratègia se centra en tres objectius clau:
  • Promoure l'acció dels estats membres fomentant i donant suport als estats membres a adoptar les seves estratègies d'adaptació i adoptar mesures.
  • Accions de "prevenció del clima" a nivell de la UE a través de la promoció de l'adaptació en sectors clau vulnerables com l'agricultura, la pesca i la política de cohesió, garantint que la infraestructura europea sigui més resistent i fomenti l'ús d'assegurances contra desastres naturals i provocats per l'home.
  • Millorar la presa de decisions informades a través de solucionar llacunes en el coneixement de l'adaptació i continuar desenvolupant la plataforma europea d'adaptació al clima (Climate-ADAPT).
 

*A text from the 'Covenant of Mayors'