Les agències locals i comarcals de l'energia, actors clau del Pacte d'Alcaldes
La majoria d'Agències són iniciativa dels consells comarcals. Les Agències donen suport als municipis en la gestió energètica dels seus equipaments i enllumenats, la implantació de la comptabilitat energètica, el suport tècnic en la sol·licitud d'ajuts, en la contractació de subministres, etc.
 
Les agències locals i comarcals de l'energia tenen un paper clau com a ens facilitadors del desenvolupament dels compromisos de les ciutats i pobles signants del Pacte d'Alcaldes i són reconegudes com a tals en el marc del projecte europeu del Pacte.
 
A través de l'espai de Trobada de les Agències d'Energia de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), es posa en valor la seva experiència i es promou l'intercanvi d'experiències i coneixements per millorar les seves actuacions. La darrera trobada, realitzada el 10 de desembre, va permetre compartir experiències sobre aplicacions informàtiques de comptabilitat energètica.
 
La Diputació de Barcelona ofereix suport econòmic a les agències locals d'energia de caràcter supramunicipal ja implantades, per promoure l'eficiència energètica i una bona gestió dels recursos als municipis, especialment els més petits, i donar suport a noves iniciatives vinculades al desenvolupament dels plans d'acció per a la l'energia sostenible i el clima (PAESC).
 
En el marc d'aquesta trobada es va presentar el Mapa d'Agències comarcals d'Energia de Catalunya, elaborat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
 
Podeu consultar-los al Mapa d'Agències comarcals d'Energia (SITMUN) per l'àmbit de la província de Barcelona i el Mapa d'Agències Comarcals de Catalunya (Instamaps).

*Un text del Pacte dels Alcaldes.