Full de ruta 2030 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Cap a la neutralitat del carboni i l'autosuficiència
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, Coordinadora del Pacte dels Alcaldes) va llançar recentment el seu full de ruta per a la transició del clima i l'energia del 2030, i es va posar en marxa per assolir el compromís de la UE en el marc de l'Acord de París el 2016.
 
Aquest pla d'energia i climatologia, publicat al setembre de 2018, inclou:
  • una estratègia de gestió del carboni,
  • un full de ruta per a la transició energètica
  • i un Pla d'adaptació al canvi climàtic.
 
El Pla climàtic i d'Energia 2030 se centren en el canvi climàtic i els impactes climàtics a la regió. També estableix un full de ruta per a la transició energètica per reduir la dependència dels combustibles fòssils. Gràcies a aquest pla, l'àrea metropolitana hauria de ser progressivament més neutral en carboni i assumir els objectius de l'autosuficiència energètica.

 
Per aconseguir-ho, s'han planificat 92 actuacions: estructurals, com promoure fonts d'energia renovables, governamentals, com augmentar la conscienciació dels ciutadans, però també les tècniques i polítiques. Aquestes accions tindran lloc a diferents nivells: metropolitana, municipal i institucional. AMB també va identificar un conjunt d'accions clau en l'àmbit de la reducció d'emissions, l'eficiència energètica, les renovables, la gestió de l'aigua, la reducció de l'impacte tèrmic i la sensibilització. Aquestes accions s'estan implementant o seran prioritzades durant el període 2018-2021.
 
Per garantir la coordinació entre els diferents actors implicats, l’AMB també potenciarà la participació de tota la comunitat, i mantindrà reunions periòdiques amb totes les parts interessades tant internament -amb altres departaments de l'AMB-, com també amb altres administracions públiques, ciutadans, sectors privats, indústria, etc.
 
La implementació del pla es monitoritzarà gràcies a un informe anual de seguiment. Aquest informe avaluarà els objectius i els resultats, però també suggerirà millores. Un informe de revisió biennal proposarà modificacions, actualitzacions o millores en els objectius, però també informarà sobre nous estudis sobre el canvi climàtic i l'energia realitzats per l'AMB. Cada 3 anys, es celebrarà una convenció per convidar a tots els implicats en el Pla a avaluar els progressos.
 
 
* A text from the 'Covenant of Mayors'