Noves directrius sobre el desenvolupament de plans d'energia i de mobilitat integrats
La producció d'energia-consum i la mobilitat són dos elements interconnectats que tenen un paper important en el desenvolupament urbà socioeconòmic europeu. Els plans d'energia (SECAP) i el plans de mobilitat urbana i sostenible (SUMP), que per tant són aprovats per les autoritats locals, són fonamentals per assolir els objectius de sostenibilitat de la UE. Tanmateix, la designació sectorial d'aquests plans ha demostrat ser ineficient per oferir solucions a llarg termini.
 
El projecte SIMPLA, per tant, ha creat un conjunt de pautes que reuneixen la planificació energètica i de mobilitat. Les autoritats locals de sis centres centrals de SIMPLA implementaran pas a pas la metodologia prevista en aquestes directrius, amb l'objectiu de desenvolupar plans harmonitzats d'energia i mobilitat.
 
El procés d'harmonització de SUMP i SECAP inclou cinc passos diferents. A la primera part, s'explica el procés d'iniciació, mentre que a la segona, s'especifiquen totes les activitats de planificació, com ara l'avaluació inicial, la participació dels grups d'interès i la creació del pla de treball. El tercer pas consisteix en la implementació real de les activitats d'harmonització, com ara l'intercanvi de conjunts de dades comunes, el marc de visió i el seguiment entre els plans SUMP i SECAP. Finalment, les directrius indiquen la forma d'avaluar el progrés del procés d'harmonització, així com la manera d'actualitzar-la i continuar-la.
 
Les pautes de SIMPLA es poden consultar en aquest link
 
Per a més informació, si us plau, visiti http://www.simpla-project.eu/en/
 
*A text from 'the Covenant of Mayors'