12 de febrer

Festes patronals a Barcelona; Santa Eulària des Riu (Eivissa, Illes Balears)

El dia de Darwin a molts països anglosaxons

Dia contra els nens soldat

 

1462
Els remences es revolten contra les autoritats a Calaf(Anoia)

La revolta del remences fou el conjunt de moviments revolucionaris que va protagonitzar la pagesia de la Catalunya Vella durant la segona meitat del segle XV per reivindicar l'abolició dels Mals usos, un conjunt de gravàmens, servituds i subordinació humiliant cap al seu senyor.

1940
Neix Robert Saladrigas i Riera

Neix el barceloní Robert Saladrigas i Riera, escriptor i periodista català.