Conegueu esquemes de finançament innovadors en aquest nou fulletó!
L'Oficina del Pacte d'alcaldes acaba de publicar un nou fulletó sobre plans innovadors per finançar els plans d'Acció Climàtica i Sostenible de la ciutat (SECAP).

Molts dels signataris del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l’Energia han implementat projectes innovadors de finançament per finançar projectes de propietat local en el marc del seu SECAP. En aquesta publicació, trobareu bones pràctiques i lliçons apreses per les ciutats i regions del Pacte per finançar projectes d’autoritats locals, però també per donar suport als projectes de ciutadans i empreses a nivell local.
 
Des de vincles verds fins a contractes de rendiment energètic, crèdits tous i suport a cooperatives energètiques locals... Esperem que gaudiu de la lectura i que us inspireu per actuar.
 
* A text from 'the Covenant of Mayors'