37.148 insercions laborals, l’any 2018, gràcies als Serveis Locals d’Ocupació
Els Serveis Locals d’Ocupació, impulsats per la Diputació de Barcelona, han facilitat, l’any 2018, 37.148 insercions laborals, han atès més de 102.150 demandants d’ocupació i han gestionat més d’11.212 ofertes de feina. La taxa d’inserció laboral se situa així en un 48,6%.

 
Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) són dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen al servei de la ciutadania amb dues línies d'actuació: millorar l'ocupabilitat de les persones a l'atur i establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen. Actualment, els 137 Serveis Locals d’Ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc donen cobertura a un total de 239 municipis de la demarcació de Barcelona.
 
Els Serveis Locals d’Ocupació que utilitzen aquesta plataforma han assolit 37.148 insercions durant l’any 2018, amb una taxa d’inserció laboral del 48,6%. Així mateix, en aquest període s’han atès des dels SLO més de 102.150 persones demandants d’ocupació.
 
Durant aquest període s’han gestionat 11.212 ofertes de feina. Aquestes ofertes demanden majoritàriament els estudis obligatoris (59,1%) amb castellà i català com a idiomes principals. Pel que fa a les empreses, des d’aquests dispositius locals s’han atès 18.664 empreses, sent el majoritari el sector serveis (76,9%), indústria (16,7%), construcció (5,1%) i agricultura (1,3%). Les empreses de menys de 50 treballadors són les que tenen més relació amb aquests dispositius locals.
 
Durant aquest darrer any, s’ha assolit als Serveis Locals d’Ocupació de la demarcació de Barcelona una taxa d’inserció laboral de gairebé el 50%. Aquesta taxa es calcula dividint el nombre de persones que han trobat feina entre el total de persones que s’han atès als SLO.
 
Finalment, la comarca del Berguedà, amb el 60,2%, i el Vallès Oriental, amb un 58,9%, destaquen al capdavant de la taxa d’inserció per comarques, mentre que l'Alt Penedès (37,7%) i el Garraf (36,9%) ho fan per haver registrat durant aquest 2018 les taxes més baixes.