Les oficines de gestió tributària de la Diputació implanten el servei de cita prèvia
S’ha posat en marxa el nou servei de cita prèvia a totes les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària. La petició de cita prèvia, que és obligatòria, s’ha de fer a través dels webs municipals o des de la pàgina web www.orgt.cat/cites.
 
El servei de cita prèvia s’implanta al mateix moment que és possible realitzar la majoria de tràmits des de la Seu electrònica de l’ORGT, a qualsevol hora i tots els dies de l’any. Aquest canvi té per objectiu millorar la qualitat del servei cap als ciutadans dels municipis i altres organismes públics que han delegat en la Diputació la gestió i/o recaptació dels seus ingressos de dret públic.