ESMORZARS ALCALDES.EU

CONTINUITAT I CANVI als ajuntaments catalans [capitals de comarca]


DE QUINA MANERA l’estabilitat política dels ajuntaments afecta el seu rendiment?

QUINA IMPORTÀNCIA TENEN ELS CANVIS DE LIDERATGE en el desenvolupament de programes, polítiques i estratègies municipals?

DE QUÈ DEPÈN QUE UN AJUNTAMENT experimenti graus més o menys accentuats
de canvi en l’alcaldia?

QUINES PERSPECTIVES DE CANVI I CONTINUÏTAT hi ha en la propera legislatura?

EN QUÈ AFECTA EL DESENVOLUPAMENT
de les comarques els canvis de lideratge en
el municipi capital?


29 DE MARÇ DE 2019

HOTEL CATALONIA PLAÇA CATALUNYA
BARCELONA
9.30 h

Per assistir com a oïent
L'aforament és limitat
Confirmacions: per estricte ordre d’arribada

Inscripció
La inscripció és gratuita.
Per accedir cal formalitzar la inscripció
i ser acceptada per l'organització.

Formulari de sol·licitud d'inscripcióEn el context previ a les properes eleccions municipals, aquest diàleg proporcionarà atenció a un dels fenòmens que més importància poden tenir a l’hora de garantir la continuïtat de les polítiques municipals: la continuïtat o mobilitat dels seus equips consistorials. En el debat es buscaran idees i visions de consens, útils per a tots els actors implicats.Amb diverses convocatòries d’eleccions a la vista, la primavera de 2019 serà d’una gran complexitat política. Assistirem a una campanya electoral contínua i amalgamada, en què els partits es valdran dels mitjans de comunicació per adreçar missatges amb visió de país i manifestar un to de confrontació. No podem oblidar, però, que al maig també es decidirà el futur de les administracions municipals i que aquestes demanden una dialèctica específiques, amb uns temes, uns objectius i unes aliances molt diferenciades. Alcaldes.eu assumeix el deure de proporcionar espai i temps públics a aquesta mena de debat polític.

En aquest sentit, i prenent com a unitat de mesura les ciutats i viles capitals de comarca, ens proposem abordar un d’aquells aspectes de la política municipal que gairebé sempre s’obliden del discurs, però que tenen molt a veure amb l’eficàcia de les administracions locals: la continuïtat i el canvi dels equips de govern.

En els darrers mesos, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) ha liderat un estudi que posa de manifest el progressiu augment de la mobilitat al capdavant dels consistoris del país. En altres èpoques de la democràcia, els ajuntaments catalans han viscut temps de major continuïtat. Que és millor el canvi o bé la continuïtat? Com afecten els canvis a les polítiques, els programes i les estratègies que endeguen els municipis? Què podrà aportar-nos aquesta recerca en relació a l’eficàcia de les polítiques municipals?

I, més concretament, quan la continuïtat i el canvi es produeix en els municipis capitals, que sovint tenen assimilat el rol de locomotores comarcals, què significa que un consistori o un equip de consell comarcal canviï o es mantingui estable? Quines implicacions té per a les projeccions i expectatives de la resta de la comarca?

Juntament amb el COLPIS, i amb la presència activa dels alcaldes i les alcaldesses de LES CAPITALS DE COMARCA, Alcaldes.eu us convida a participar en un dels pocs debats d’abast nacional centrats, exclusivament, en la ja prou intensa realitat municipal.

Ponents confirmats:
Il·lm. Sr. Marc Solsona, alcalde de Mollerussa.
Il·lm. Sr. Jordi Masquef, alcalde de Figueres.
Il·lm Sr. Carles Luz, alcalde de Gandesa , president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
Il·lm. Sr. Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.
Il·lm. Sr. David Rodríguez, alcalde de Solsona.
Sr. Antoni Biarnés, Director del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.p