Promocioneu les vostres accions locals a través dels Energy Days!
Organitzats per organitzacions públiques i privades locals, Energy Days són activitats i esdeveniments que promouen una transició d’energia neta. Qualsevol activitat pot ser un Dia de l’energia: des d’un taller, a un concurs, fins a una visita a una central elèctrica, sempre que impliqui els ciutadans i els agents energètics.
 
Energy Days s’organitzen per a tothom (famílies, empreses), però són una gran oportunitat per a les ciutats i les autoritats locals per sensibilitzar els ciutadans i les parts interessades sobre la transició energètica. Es poden organitzar en carrers, escoles, ajuntaments i són una ocasió per informar els ciutadans del que fa la vostra ciutat pel clima i l’energia.
 
El Dia de l'Energia i el que promouen a través d'ella rebran una gran visibilitat a tota la UE i rebran publicitat a través de la Setmana de l'Energia Sostenible de la UE i dels seus canals de promoció. Inscriviu el vostre projecte Energy Day abans del juny del 2019 per assegurar-vos que es beneficia plenament de la visibilitat que ofereix la Setmana de l'Energia Sostenible de la UE.
 
L’únic requisit és que el vostre dia d’energia tingui lloc durant els mesos de maig i juny de 2019 i que l’enviïs a temps per beneficiar-vos d’una major visibilitat a la mateixa setmana de l’energia sostenible de la UE (17-21 de juny de 2019).

Més infomació:

Energy Days
Registreu el vostre Energy Day
 
*A text from 'the Covenant of Mayors'