Finançament de l’acció climàtica: esquemes innovadors de la comunitat del Pacte dels alcaldes
Els signants del Pacte Europeu dels Alcaldes han demostrat ser útils per finançar accions climàtiques. El nostre darrer fulletó "Plans de finançament innovadors" recull bones pràctiques que us ajudaran a inspirar-vos a través de l'experiència d'altres ciutats i regions de la Comunitat del Pacte.
 
El fulletó presenta 8 plans de finançament. Una part d’ells està destinada a finançar projectes dirigits per autoritats públiques locals, altres per ajudar les ciutats a donar suport als ciutadans, empreses i altres iniciatives privades d’actors.
 
Assessorament dels impostos ambientals o energètics
 
El mecanisme d’impostos ambiental o energètics es pot utilitzar tant per finançar projectes gestionats per una ciutat com per donar suport als ciutadans i projectes del sector privat. Aquest mecanisme té com a objectiu augmentar els impostos específics etiquetats com a impostos "ambientals", "energètics" o "climàtics" i s'utilitzen per finançar accions municipals d'energia i clima o redistribuir-los a través de préstecs o subvencions que donin suport a les bones pràctiques del sector privat.
 
Aquests impostos també es poden utilitzar per crear un "mecanisme de doble accionament" positiu, per exemple, aplicant-lo a determinats comportaments que perjudiquin el medi ambient. L’objectiu és crear un mecanisme de dissuasió, tenint en compte que no hauria de crear pobresa energètica, i utilitzar els ingressos posteriors per finançar l’acció de l’energia i el clima.
 
Finançar l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible a Lausana
 
La ciutat suïssa de Lausana presenta alguns dels exemples de més èxit quant als impostos sobre medi ambient i energia. Aprofitant un marc legal favorable a Suïssa, la ciutat signatària de Lausana recopila dos impostos diferents per kWh consumits a cada llar, que després s'incorporen a dos fons, un destinat a l'eficiència energètica i l'altre al desenvolupament sostenible en general.
 
Els impostos són recaptats pels proveïdors de serveis d’electricitat i gas i inclosos a la factura final del consumidor. Com que la quantitat d’impostos per càpita que s’aporta d’aquesta manera és mínima, l’objectiu no és tenir una influència sobre el consum energètic dels ciutadans, sinó garantir una contribució ciutadana equitativa a les accions energètiques i climàtiques de la ciutat. Les condicions per accedir als fons es decideixen de projecte a projecte, i poden anar des de préstecs amb o sense pagament d’interessos, fins a subvencions no reemborsables, que permeten una flexibilitat interessant. Les accions finançades van des de la il·luminació LED als edificis públics, equips de refrigeració eficients per a les empreses fins a una subvenció per a bicicletes elèctriques i bateries de bicicletes que s'han utilitzat per subvencionar 4.000 bicicletes entre el 2009 i el 2017.
 
La gestió d'aquest fons és també un bon exemple de governança innovadora per a aquests esquemes de finançament, que està gestionat per dos panells diferents que inclouen tant oficials municipals com representants d'universitats que participen en els objectius del fons.
 
Per descomptat, aquest mecanisme pot no tenir èxit en tots els països, ja que requereix un marc fiscal nacional compatible, com és el cas de Suïssa.
 
Lausana no és l'única ciutat que utilitza impostos ambientals o energètics o sistemes innovadors per finançar la seva acció climàtica. També podeu trobar exemples i coneixements sobre finançament a la Guia de finançament interactiu del Pacte.
 
*A text from 'the Covenant of Mayors'