Comença la segona edició del curs de l'FMC per millorar la contractació pública local
Aquest taller-seminari, que va començar ahir i que continuarà fins al 7 de juny, aporta conceptes molt pràctics per solucionar les dificultats amb els quals els operadors en aquest camp es troben dia a dia. Amb 300 inscrits, el curs aborda la contractació en el seu conjunt, però posa una èmfasi especial en les novetats que va suposar l'aparició de la nova Llei de contractes del sector públic. 
 
El curs va començar amb una introducció i qüestions generals. A continuació es va analitzar què es contracta (els tipus de contractes del sector públic i el seu règim jurídic); com es contracta (els procediments d’adjudicació i els sistemes per millorar la seva gestió); com es preparen els contactes (la configuració i les condicions dels mateixos); com es tramiten els contractes (qüestions de procés); com s'executen els contractes (contingut pràctic i incidències); i finalment quina és l'estructura administrativa per a la gestió de la contractació a nivell general.
 
El curs, impartit per Miguel García Rescalvo, advocat, s’adreça a càrrecs públics, responsables jeràrquics, assessors jurídics, fiscalitzadors i personal tècnic i administratiu en funcions relacionades amb la contractació en el sector públic.
 
D'aquest curs ja es va fer una primera edició els dies 24, 25 i 26 d’abril, i 7 i 8 de maig de 2019; i s'ha previst celebrar una tercera edició al mes d'octubre, concretament els dies 3, 4, 9, 10 i 11.
 
*Font: FMC.