Adaptació al canvi climàtic: "visualitzador de mapes urbans" per mostrar les necessitats i accions de les ciutats europees
El visualitzador de mapes recopila informació de diverses fonts sobre la distribució espacial observada i projectada i la intensitat de les altes temperatures, inundacions, escassetat d'aigua i incendis forestalsTambé proporciona informació sobre les causes de la vulnerabilitat de les ciutats i l’exposició a aquests riscos, vinculada a les característiques de les ciutats i la seva població.
 
Finalment, el visualitzador de mapes proporciona informació sobre les adaptacions planificades i les accions realitzades per les ciutats.
 
La informació continguda en els mapes, combinada amb els fulls de dades de la ciutat d’Auditoria Urbana, permet comprendre els impactes climàtics actuals i projectats a Europa. També permet comparar ciutats entre sí i identificar ciutats en situacions similars, creant una oportunitat per intercanviar bones pràctiques i cooperar.


Imatge del visior. Foro: Pacte dels Alcaldes

En aquesta captura de pantalla de l’eina, un és capaç d’obtenir informació sobre les vulnerabilitats específiques de la ciutat d'Ajaccio (França) a l'escassetat d'aigua, però també per estudiar el context regional d'aquesta vulnerabilitat. També mostra altres fonts d'informació addicionals, estudis de casos il·lustratius i indicadors rellevants per recopilar fàcilment més recursos per planificar l'adaptació.
 
Aquíes poden veure les bases de dades i les metadades subjacents per crear els mapes.
 
Els membres de la comunitat del Pacte dels Alcaldes també poden obtenir ajuda relacionada amb les accions d’adaptació a través de la secció "Recursos d’adaptació" del nostre lloc web.