30 de juny


1987

Frederic Mompou

Mor Frederic Mompou i Dencausse, compositor català, a Barcelona.

1994
Llengua Catalana dels Signes

La Generalitat de Catalunya reconeix oficialment la Llengua de signes catalana.