Quatre universitats catalanes formaran part d'alguna de les disset primeres "universitats europees"
La Comissió Europea anuncia el nom dels centres d'ensenyament superior de tot Europa que participaran en les primeres «aliances universitàries europees». Aquestes aliances milloraran la qualitat i l'atractiu de l'ensenyament superior europeu i impulsaran la col·laboració entre els centres, els estudiants i el personal acadèmic.
 
Les cinquanta-quatre sol·licituds rebudes han estat avaluades per vint-i-sis experts externs independents, inclosos rectors, catedràtics i investigadors, designats per la Comissió, els quals han seleccionat 114 centres d'ensenyament superior pertanyents a disset universitats europees de vint-i-quatre estats membres.

L'objectiu és crear aliances transnacionals de centres d'educació superior de tota la UE que comparteixin una estratègia a llarg termini i promoguin la identitat i els valors europeus i millorar la mobilitat dels estudiants i del personal acadèmic i, en general, la qualitat, la inclusivitat i la competitivitat de l'ensenyament superior europeu. Entre les universitats seleccionades n'hi ha quatre de catalanes: la Universitat de Barcelona participarà en l'aliança CHARM EU, conjuntament amb centres d'Hongria, Irlanda, França i els Països Baixos; la Universitat Autònoma de Barcelona formarà part de l'aliança ECIUn amb centres de Dinamarca, Irlanda, Suècia, Lituània, Finlàndia, Alemanya, Portugal, Itàlia, els Països Baixos i Noruega; la Pompeu Fabra participarà en el projecte EUTOPIA amb centres del Regne Unit, França, Bèlgica, Suècia i Eslovènia; i la Universitat Politècnica de Catalunya formarà part d'UNITE! Amb centres de França, Finlàndia, Suècia, Itàlia, Alemanya i Portugal.
 
«Espero que l'ambició de què han fet gala les disset universitats europees seleccionades serveixi de model per a d'altres universitats de la UE. La col·laboració entre aquestes universitats permetrà que futures generacions d'estudiants puguin estudiar arreu d'Europa. Estic convençut que aquesta iniciativa, que constitueix un element fonamental de l'espai europeu d'educació, impulsarà l'excel·lència i la inclusió i serà un autèntic motor de desenvolupament de l'ensenyament superior europeu», ha declarat avui el comissari d'Educació, Joventut, Cultura i Esport, Tibor Navracsics.
 
Entre les universitats europees seleccionades hi ha tota mena de centres d'ensenyament superior d'arreu de la UE, des de centres de ciències aplicades a escoles tècniques superiors, d'escoles d'art fins a instituts politècnics o centres de recerca.
 
Aquestes aliances universitàries europees esdevindran campus universitaris on els estudiants, els doctorands, el personal acadèmic i els investigadors podran desplaçar-se sense cap mena de problema. L'objectiu és posar en comú els coneixements especialitzats, les plataformes i els recursos per oferir programes d'estudi o mòduls comuns en totes les disciplines. Aquests programes seran molt flexibles i permetran als estudiants personalitzar la seva formació triant el que vulguin estudiar, on i quan per tal d'obtenir un títol europeu. Les aliances universitàries europees també contribuiran al desenvolupament econòmic sostenible de les regions on són situades i els estudiants podran col·laborar amb les empreses, les administracions municipals, professors universitaris i investigadors per tal de trobar solucions als problemes a què han de fer front les seves regions.
 
Per a les disset primeres universitats europees hi ha previst un pressupost total de 85 milions d'euros. Cada aliança rebrà fins a 5 milions d'euros durant els propers tres anys perquè puguin començar a implementar els seus plans i aplanar el camí a d'altres centres d'ensenyament superior de tota la UE. El seu progrés serà objecte d'un estret seguiment.
 
La primera convocatòria, i la segona, que es publicarà aquesta tardor, provaran diferents models per implementar el nou concepte d'aliances universitàries europees i la seva capacitat per impulsar l'ensenyament superior. Amb vista al proper pressupost de la UE a llarg termini (2021-2027), la Comissió ha proposat un desplegament complet del programa Erasmus+ i un increment important del pressupost. Hi ha aliances que són globals i abasten totes les disciplines i d'altres que se centren, per exemple, en el desenvolupament  urbanístic sostenible del litoral, les ciències socials o fins i tot la salut mundial. De mitjana cada aliança aplega set centres d'ensenyament superior de tots els països europeus, la qual cosa donarà lloc a noves col·laboracions. La diversitat dels centres seleccionats reflecteix la gran diversitat geogràfica de les sol·licituds rebudes.
 
Rerefons
 
La Comissió Europea va proposar aquesta nova iniciativa als dirigents de la UE abans de la cimera social de Göteborg del mes de novembre del 2017. La iniciativa va ser aprovada pel Consell Europeu el mes de desembre del 2017, en la qual es demanava la creació de com a mínim vint «aliances d'universitats europees» abans del 2024; tot plegat representa un gran pas cap a la creació d'un espai europeu d'educació d'aquí al 2025.
 
Desenvolupat arran de les consultes dutes a terme amb els estats membres, els centres d'ensenyament superior i les organitzacions d'estudiants, el concepte d'«aliances universitàries europees» ha generat cinquanta-quatre sol·licituds de creació d'aliances, que representen més de 300 centres d'ensenyament superior dels vint-i-vuit estats membres i de la resta de països que també participen en el programa Erasmus+. Aquestes aliances han respost a la convocatòria que es va publicar el mes d'octubre del 2018 en el marc del programa d'Erasmus+.
 
Els 60 milions d'euros reservats inicialment per a aquesta iniciativa Erasmus+ s'han incrementat fins als 85 milions d'euros per tal de finançar disset aliances en lloc de les dotze previstes inicialment.
 
 
Més informació