ODS-FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Checklist sobre el grau d'accessibilitat al web municipal
17-7-19

Les administracions públiques tenen l'obligació de maximitzar l'accessibilitat dels sistemes d'informació a tots els col•lectius, sobretot als més vulnerables. Aquest document ofereix una guia per poder diagnosticar el grau d'accessibilitat del web d'un municipi a persones amb discapacitat 
 
Els indicadors que s'han fet servir en aquest document són:
  • Hi ha alternatives al text "convencional"?: lletra més grossa, lectura amb veu, etc.
  • Els vídeos i àudios estan subtitulats?
  • Es proporcionen instruccions no sensorials per poder operar el contingut del web?
  • Es complementen les distincions de color amb altres tipus de marques distintives?
  • Hi ha possibilitat de prorrogar el temps establert en les les funcions amb límit temporal?
  • En el cas de lectura amb veu es pot personalitzar l'idioma?
  • Hi ha instruccions entenedores en cada funció que requereix la interacció de l'usuari?
  • En el cas de funcions amb efectes jurídics o financers hi ha sistema de confirmació abans de la finalització?