Contribució dels governs locals i regionals en la implementació de les estratègies de sostenibilitat
26-7-19

Els governs locals i regionals tenen un paper estratègic en l'assoliment dels objectius comunitaris de descarbonització i sostenibilitat, per la seva influència en: la modificació dels hàbits de vida i de consum dels ciutadans, la introducció de mesures i regulacions per millorar l'eficiència energètica, l’aprofitament de les energies renovables, la implantació de xarxes de mobilitat menys contaminants, donar suport a la transició de les empreses cap a models de producció sostenibles o en la implicació de les comunitats en el disseny i implementació de les mesures de sostenibilitat 
 
És per això que és essencial comptar amb la participació de tots els nivells de govern en el disseny dels Plans Nacionals de Clima i Energia ja que el procés d'implementació haurà de ser necessàriament multinivell. Per la seva banda, els governs subnacionals han de mobilitzar tots els seus recursos per desenvolupar aquesta responsabilitat, cercar fonts de finançament per fer les inversions necessàries, i ser conscients de la seva funció clau en la gestió de beneficis i riscos del procés de transformació.