Premien les ciutats europees per l’ús innovador de bombes de calor

Els premis ‘La ciutat de la bomba de calor de l’any’, organitzats per l’Associació Europea de Bombes de calor, premien les ciutats que desenvolupen projectes que inclouen solucions innovadores basades en bombes de calor. La competició té com a objectiu ressaltar les bones pràctiques i promoure el potencial de les bombes de calor en la transició energètica.
 
També inclou 3 “premis especials” atorgats abans del premi principal:
 
- DecarbIndustry: premia l’ús intel·ligent de la calor residual, la reducció de CO2 del procés industrial i la reducció de costos (tant en energia com en producte final).

- DecarbBuilding: premia reduccions de CO2, millora del confort tèrmic interior, nivell sCOP (índex energètic), instal·lació fàcil i millora del disseny estètic.

- Bomba de calor de propera generació: premia un alt nivell d’innovació, integració amb altres tecnologies renovables i potencial de reducció de costos.

Felicitem cordialment les ciutats guanyadores de l’edició del 2019, 3 de les quals són signants del Pacte:

Tampere, Finlàndia: “BEST7 a EU-GUGLE” (ciutat de la bomba de calor de l’any)
És un edifici amb diversos apartaments on les bombes de calor utilitzen electricitat de producció fotovoltaica i electricitat verda de la xarxa (hidroelèctrica), la calor excessiva que s’envia directament a la xarxa de calefacció del districte. Diferents fonts d’energia subministren el compressor de la bomba de calor: font de terra, recuperació de calor d’aire esgotat, panells solars de calor, aigües residuals, refrigeració passiva i panells fotovoltaics de 21kWp. El sistema està guiat i gestionat per algorismes basats en núvols, que controlen de forma remota la calefacció de districtes a 2 vies i permet ampliar amb facilitat aquest concepte als 30.000 edificis d’apartaments multinacionals de Finlàndia.
 
Bergen, Noruega: “La nova lleteria” (DecarbIndustry):
Aquest projecte representa la primera lleteria de Noruega subministrada íntegrament per bombes de calor, la primera sense calefacció elèctrica fòssil ni directa. Aquesta solució proporciona una reducció del consum energètic del 40% en comparació amb altres lactis regulars ubicats a Bergen. La reducció prevista és de gairebé 5 GWh, que correspon al consum energètic de prop de 250 llars.

Turnhout, Bèlgica: “Turnova a Turnhout” (DecarBuilding):
Aquest projecte va actualitzar de forma tecnològica i sostenible una part del centre de la ciutat amb nous habitatges socials, centres comercials, restaurants ... Tots els edificis estan connectats mitjançant l’emmagatzematge d’energia tèrmica de l’aqüífer (ATES) - amb un sistema de bucle tèrmic i una bomba de calor aigua-aigua permetent una reducció significativa de les emissions de CO2. El sistema ATES proporciona calefacció i refrigeració als edificis mitjançant l’emmagatzematge i la recuperació d’energia tèrmica mitjançant l’extracció i la injecció d’aigua subterrània dels aqüífers que utilitzen pous d’aigua subterrània.
 
Achtmaal, Països Baixos: "Sistema PHAC" (Bomba de calor de propera generació):
Utilitzant el concepte de “refrigeració activa i calefacció passiva”, aquest projecte combina panells fotovoltaics, bombes de calor i emmagatzematge tèrmic, tant per a edificis com per a processos industrials. El concepte ofereix refrigeració i calefacció durant tot l'any en un circuit tancat amb aigua normal. La bomba de calor funciona només a l’estiu en mode de refrigeració activa i proporciona fins a 80 graus d’aigua calenta, que s’emmagatzema al sistema PHAC per utilitzar-la durant l’hivern.
 
L’Associació Europea de la Bomba de Calor representa la major part de la indústria europea de les bombes de calor. Els seus membres són fabricants de bombes de calor i components, instituts de recerca, universitats, laboratoris de proves i agències d'energia.

*A text from 'the Covenant of Mayors'