La Comissió atorga finançament a vint ciutats europees, entre elles Gavà i Getafe, per dur-hi a terme projectes innovadors en l'àmbit digital, de la seguretat, el medi ambient i la inclusió social
El Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) finançarà vint projectes urbans amb 82 milions d'euros.
 
Aquests projectes han estat presentats per diverses ciutats en el marc de la quarta convocatòria de propostes de la iniciativa europea anomenada «accions urbanes innovadores», la responsable de la qual és la nova regió administrativa del nord de França Hauts-de-France.
 
Concretament, El Pireu (Grècia), Tampere (Finlàndia) i Torí (Itàlia) rebran subvencions per dur a terme projectes que protegeixin i redueixin la vulnerabilitat dels espais públics d'acord amb el pla d'acció del 2017 en el marc de la unió de la seguretat. A més, la UE també finançarà a d'altres disset ciutats solucions innovadores en matèria de transició digital, ús responsable del sòl urbà i lluita contra la pobresa.
 
«Ningú està més ben preparat per dissenyar solucions transformadores de les zones urbanes que les ciutats mateixes. Vet aquí el motiu pel qual la Comissió ha decidir d'atorgar finançament europeu directament a les ciutats per tal que elles mateixes puguin dur a terme idees que en facin llocs excepcionals per viure-hi, treballar-hi i innovar», ha declarat avui el comissari de Política Europea de Veïnatge i responsable també de la Política Regional,  Johannes Hahn.
 
«Els nostres espais públics han estat objecte d'atacs terroristes perquè són considerats objectius tous i fàcils. El finançament europeu i l'intercanvi de coneixements poden garantir-ne la seguretat amb nous dissenys i fer que les nostres ciutats continuïn sent el centre de la vida pública europea. Les subvencions que atorguem avui representen un avenç en aquesta direcció concreta», hi ha afegit el comissari europeu de Migració, Afers d'Interior i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.
 
«Amb aquesta nova convocatòria de projectes de la iniciativa europea anomenada «accions urbanes innovadores» continuem ajudant les ciutats i les administracions locals a protegir els espais públics sense modificar-ne el seu caràcter obert. Aquest suport forma part del nostre objectiu per assolir una unió de la seguretat genuïna i eficaç que aplegui tota mena d'actors a tots els nivells millori la nostra resiliència», hi ha afegit també avui el comissari responsable de la Unió de la Seguretat, Julian  King.
 
Podeu consultar en aquest enllaç la descripció dels projectes guanyadors d'acord amb les quatre categories següents:
 
- Seguretat urbana: El Pireu (Grècia), Tampere (Finlàndia), Torí (Itàlia)
 
Exemple: El Pireu crearà un consell local per prevenir la delinqüència i obrirà una finestreta única per a les víctimes de delictes.
 
- Transició digital: Gavà (Espanya), Heerlen (Països Baixos), Lisboa (Portugal), Ravenna (Itàlia), Rennes (França), Växjö (Suècia), Viena (Àustria)
 
Exemple: a Lisboa l'empresa VoxPop permetrà conèixer l'opinió dels usuaris del transport públic per millorar el sistema de mobilitat de la ciutat.
 
- Ús sostenible del sòl i solucions basades en la naturalesa: Baia Mare (Romania), Breda (Països Baixos), Latina (Itàlia), Prato (Itàlia), Plymouth (Regne Unit).
 
Exemple: el projecte GreenQuers aspira a sanejar i recuperar la natura de 7 500 m² de zona urbana a Breda i a compartir la seva tecnologia innovadora de regeneració dels ecosistemes amb d'altres ciutats europees.
 
- Pobresa urbana: Bèrgam (Itàlia), Getafe (Espanya), Milà (Itàlia), Seraing (Bèlgica), Landshut (Alemanya)
 
Exemple: a Landshut el projecte Home and Care oferirà atenció sanitària i atenció infantil especials a les famílies­ monoparentals.
 
Aquesta serà la cinquena i última convocatòria de propostes de la iniciativa europea «accions urbanes innovadores», que s'engegarà el mes de setembre del 2019 i serà, doncs, l'última oportunitat perquè les ciutats puguin aconseguir finançament provinent del pressupost actual de la UE 2014-2020 per dur a terme accions innovadores en l'àmbit de la cultura i el patrimoni cultural, l'economia circular, la qualitat de l'aire i el canvi demogràfic. Les ciutats que hagin estat triades seran anunciades durant el segon trimestre del 2020.
 
Rerefons
 
La iniciativa europea «accions urbanes innovadores» disposa d'un pressupost total de 372 milions d'euros provinents del FEDER perquè les ciutats europees pugin dur a terme projectes innovadors. La Comissió treballa en l'execució d'aquesta iniciativa en col·laboració amb la nova regió administrativa del nord de França Hauts-de-France.
 
D'ençà del mes de desembre del 2015 cada any s'han publicat tres convocatòries i s'ha triat un total de cinquanta-cinc projectes de disset estats membres. Actualment, s'estan provant sobre el terreny solucions innovadores en una àmplia gama de temàtiques urbanes prioritàries de l'Agenda urbana de la UE, com ara la integració d'immigrants, l'habitatge, la qualitat de l'aire, la pobresa urbana o la transició energètica, entre d'altres.
 
En el proper pressupost de la UE a llarg termini (2021-2027), les «accions urbanes innovadores» seran fusionades amb la «iniciativa urbana europea», un nou instrument que combinarà totes les eines urbanes en un únic programa de col·laboració entre ciutats, innovació i desenvolupament de capacitats en totes les temàtiques urbanes prioritàries de l'Agenda urbana de la UE. Alhora, un nou codi normatiu únic permetrà combinar més fàcilment els fons europeus, com ara el Fons europeu de desenvolupament regional o el Fons de seguretat interior, per dur a terme plans globals de desenvolupament urbà que incloguin mesures de seguretat a l'espai públic.
 
Més informació
 
 
@EUinmyRegion
 
@UIA Initiative