Ajudi el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic a contribuir a la seva enquesta
L’associació d’adaptació al clima en el marc de l’agenda urbana ha desenvolupat una enquesta pública de l’acció K1 del pla d’acció. L’objectiu de l’acció és millorar el coneixement dels municipis de la UE en el marc del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnic (C3S) per planificar millor les estratègies d’adaptació climàtica.
 
L’enquesta s’ha creat per establir com les ciutats i els municipis poden utilitzar eficaçment les dades climàtiques disponibles a través del magatzem de dades climàtiques (CDS) del Servei de Canvi Climàtic Copernicus per desenvolupar els seus plans d’adaptació climàtica. A partir d'aquesta enquesta, es configuraran formacions adaptades a les necessitats sobre l'ús del CDS C3S i permetran conèixer millor per què (o no) s'utilitza el CDS C3S i com podem millorar aquest servei.
 
Per tant, els municipis de les comunitats pactes se'ls encoratja amablement a ajudar el Servei de Canvi Climàtic de Copenicus prenent un minut per omplir l'enquesta.
 
Participa a l'enquesta (abans del 30 de setembre)
 
 
© Copernicus Climate Change Service / ECMWF

*A text from 'the Covenant of Mayors'