Nou estudi de cas del Pacte: el projecte LEMON a Reggio Emilia
Finançat amb el programa Horizon 2020, el Projecte LEMON proporciona assistència tècnica a organitzacions públiques i privades per a la adaptació d’energia de 622 unitats d’habitatges socials a les províncies de Reggio Emilia i Parma.
 
A la província de Reggio Emilia, gairebé la meitat del material edificable es va construir abans dels anys 60, cosa que té conseqüències profundes sobre el consum d'energia. A l’escala dels milers d’habitatges gestionats per les Empreses d’Habitatge Social (ACERs), representa un enorme potencial d’estalvi d’energia i reducció de CO2.
 
Els Projectes LEMON tenen com a objectiu ajudar els propietaris de condominis a assolir una C en el règim d’etiquetatge energètic de la UE. Per fer-ho, es basa en dos esquemes de finançament innovadors:
  • Contracte de Rendiment Energètic (EPC), que és un acord entre el beneficiari i el proveïdor que garanteix que es pugui reemborsar a través de l’estalvi generat per l’augment d’eficiència energètica de l’habitatge, garantint una rendibilitat de la inversió en un termini de 15 anys.
 
  • L’Acord de lloguer d’energia per al rendiment energètic (EPTA), que és un contracte d’arrendament amb la renda que reflecteix les millores realitzades en l’habitatge i la consegüent reducció dels costos d’energia.
Els inquilins també tenen un paper important en el procés, ja que també són els responsables de l'estalvi d'energia. Per tant, se'ls proporciona un manual i consells sobre estalvi d'energia mitjançant campanyes de sensibilització del projecte.
 
Al final del projecte, al gener del 2020, es preveu que LEMON mobilitzi 15 milions d'euros d'inversió en adaptació d'energia i té com a objectiu assolir un estalvi d'energia primària de 5,74 GWh/any, el que significa una reducció anual de 1.159 tones d'emissions de CO2.
 
 
*A text from 'the Covenant of Mayors'