Deu joves investigadors que fan recerca a Catalunya rebran finançament europeu per desenvolupar els seus projectes

Cada un rebrà 1,5 milions d'euros per dur a terme la seva recerca pionera

El Consell Europeu de Recerca ha seleccionat un total de 408 investigadors

La Comissió Europea anuncia els resultats de les beques Starting Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC per les seves segles en anglès), que formen part del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la UE.
 
Amb un valor total de 621 milions d'euros, les beques Starting Grant s'han concedit a 408 investigadors que es troben en els primers anys de la seva carrera, dels quals 10 treballen en centres de Recerca o universitats catalanes: a l' Institut de Ciències Fotòniques,  al Centre de Recerca en Economia Internacional, a la Fundació Privada Barcelona Institute for Health, a la Universitat Pompeu Fabra (2), a la Universitat politècnica de Barcelona, a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i al Centre de Regulació Genòmica (3). Amb l'objectiu d'ajudar-los a crear diverses disciplines, cadascun d'ells rebrà 1,5 milions d'euros. Es preveu que aquests projectes creïn uns 2.500 llocs de treball per a becaris de postdoctorat, estudiants de doctorat i altres membres del personal.
 
El comissari europeu de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas, ha dit: "els investigadors necessiten llibertat i suport per seguir la seva curiositat científica si volem trobar respostes als reptes més complicats del nostre present i futur. Aquesta és la força de les subvencions que concedeix la UE a través del Consell Europeu de Recerca : una oportunitat perquè els científics més desatacats persegueixin les seves idees punteres"
 
Consell Europeu de Recerca
 
Creat per la UE el 2007, el Consell Europeu de Recerca és la primera organització paneuropea que finança l'anomenada «recerca capdavantera o recerca a la frontera del coneixement». El seu objectiu és impulsar l'excel·lència científica a Europa concedint ajuts als científics europeus més destacats i més creatius independentment de la seva edat o de la seva nacionalitat. El Consell Europeu de Recerca també mira d'atraure a Europa científics capdavanters d'arreu del món. Fins avui dia ha atorgat finançament a un total de 5.000 científics en diferents fases de les seves carreres.
 
El Consell Europeu de Recerca atorga tres tipus de subvencions, a més d'una de suplementària a la qual poden optar aquells científics que ja són beneficiaris d'una subvenció del Consell Europeu de Recerca.
 
Tipus de subvencions del Consell Europeu de Recerca:
  • Subvencions d'inici de carrera: destinades a científics que tinguin entre dos i set anys d'experiència després d'haver finalitzat el seu doctorat; l'import de la subvenció pot variar entre 1,5 milions d'euros i 5 milions. 
  • Subvencions de consolidació de la carrera: destinades a científics que tinguin entre set i dotze anys d'experiència després d'haver finalitzat el seu doctorat; l'import de la subvenció pot variar entre 2 milions d'euros i 5 milions per un període de cinc anys.
  • Subvencions avançades: destinades a científics que ja tinguin una carrera consolidada i un projecte recent líder en el seu camp de recerca; l'import de la subvenció varia entre 2,5 i 5 milions d'euros i es concedeix per a cinc anys.
 
Projectes seleccionats en institucions catalanes
 
Dimitri EFETOVInstitut de Ciències FotòniquesUnderstanding unconventional superconductivity in twisted flatlandsSuperTwist
 Luca FORNARO Centre de Recerca en Economia Internacional (CREi)Economic Fluctuations, Productivity Growth and Stabilization Policies: A Keynesian Growth Perspective KEYNESGROW TH 
 Oriol MITJÀ VILLARBarcelona Institute for Global Health Repurposing clinically approved antibacterial drugs for treponematoses therapy Trep-AB 
 John PALMER Universitat Pompeu FabraHuman-Mosquito Interaction Project: Hostvector networks, mobility, and the socio-ecological context of mosquito-borne disease H-MIP 
 Ariadna QUATTONI Universitat Politècnica de CatalunyaInteractive Machine Learning for Compositional Models of Natural Language INTERACT 
 Melanie REVILLA Universitat Pompeu Fabra New opportunities to enhance or extend (mobile) web survey data and get better insightsWEB DATA OPP 
 Loris RIZZELLO Institut de Bioenginyeria de Catalunya Pandemics Outbreaks Rationalized: towards a universal therapy to eliminate intracellular pathogens and drug resistancePANDORA 
 Sara SDELCI Centre de Regulació Genòmica At the epigenetics-cancer metabolism interfaceEPICAMENTE 
 Arnau SEBE-PEDROSCentre de Regulació Genòmica  Tracing the origin and early evolution of animal cell type regulation with genomics and single-cell approachesEvoCellMap 
 Nicholas STROUSTRUP Centre de Regulació Genòmica A platform for rapidly mapping the molecular and systemic dynamics of agingSYSAGING