ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Preparar-se per a la imminent transformació en matèria de seguretat pública
16-9-19

La creixent penetració de noves tecnologies en tasques relacionades amb la seguretat pública (utilització de càmeres corporals, instal·lació de càmeres de seguretat, anàlisi predictiu, utilització de dispositius portàtils per tenir accés immediat a dades, incorporació de drons en tasques de vigilància, imminent implantació del 5g, etc.) ha situat aquest àmbit davant d'un canvi de paradigma que en millorarà significativament l'eficàcia i l'eficiència.
 
Però per tal d'afrontar aquesta transformació amb garanties d'èxit és imprescindible que les administracions locals:
 
1- Adeqüin els seus sistemes d'informació: per tal que tinguin capacitat d'emmagatzemar, gestionar i explotar una ingent quantitat de dades.
 
2- Preparin un sistema de governança: com s'arxiva, qui hi té accés, quins protocols de seguretat s'estableixen, com s'actualitza, quins dispositius s'adquireixen per accedir-hi, com s'assegura la integritat de les dades, etc.
 
3- Impulsin aquest procés de canvi cultural a partir de projectes pilot a petita escala que generin retorns ràpids: per exemple analitzant la localització dels accidents de trànsit per introduir mesures preventives o analitzant la relació entre robatoris i distribució dels recorreguts de les patrulles policials, i a partir d'aquííanar creant models predictius més sofisticats.