Consells per a nous -i no tan nous- electes: Les competències bàsiques dels líders locals

Antoni Biarnés

Director del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

antonibiarnes@antonibiarnes.cat

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DELS LÍDERS LOCALS

Per a dur a terme les seves funcions amb eficàcia, els electes locals necessiten posseir diverses competències -coneixements, habilitats, actituds...- claus per a fer política. D’algunes d’aquestes competències ja n’hem parlat en articles anteriors.
  • Les habilitats comunicatives serveixen per a explicar el projecte, compartir el relat i mobilitzar, així com per a fer un bon paper en els combats dialèctics;
  • Les capacitats d’autogestió (autolideratge) també són decisives per a mantenir sempre els nivells d’energia i de motivació necessaris;
  • Saber prendre bones decisions (que inclou dominar tant el pensament analític com el creatiu, de forma que siguem capaços de diagnosticar correctament i de trobar solucions i oportunitats) resulta fonamental per a fer avançar tant l’acció pública com el propi projecte politic;
  • La gestió del temps ens permet ser eficients, però també garantir que fem allò que toca (les coses importants, més que no pas les urgents);
  • Conduir un procés de canvi possibilita tenir èxit en les accions transformadores.
A banda d’aquestes i sense ànim d’exhaustivitat, altres competències que hauria de tenir l’electe local són les següents:
  • Negociació: la política és compromís. Tenir clar quan i fins a on es pot cedir i/o reclamar, i com es pot aconseguir un bon acord passa per conèixer l’art de la negociació i per no confondre interessos amb posicions;
  • Relacions interpersonals: la política la fan persones, per a persones i amb persones. Per això  hem de desenvolupar un mínim do de gents i mà esquerra, a fi d’aconseguir evitar conflictes, treure el millor de tothom, crear confiança, engrescar….
  • Lideratge de persones: l’electe local actua a través de tercers. Així, doncs, a banda de les habilitats interpersonals, cal ser efectiu en la conducció d’equips, la direcció de reunions, el lideratge de xarxes, la creació de coalicions…
  • Habilitats digitals: en el món digital en què vivim, és imprescindible entendre la revolució que representen les noves tecnologies, però també saber com treure profit dels dispositius i software existents.

Afortunadament, totes aquestes competències poden aprendre’s i perfeccionar-se a través de la formació i de la pràctica. L’electe local, doncs, ha de reservar temps i voluntat per a reciclar-se i millorar tot formant-se i revisant periòdicament la seva actuació.

SI VOLEU APROFUNDIR EN LES MANERES D’ESDEVENIR UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A, EL COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS INICIARÀ AVIAT UN CURS PLE D’EINES I RECOMANACIONS PER ALS ELECTES LOCALS, ESPECIALMENT ELS NOUS. MÉS INFORMACIÓ A: “CURS COM SER UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A