ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: El futur de les ciutats: oportunitats i reptes
25-9-19


Ciutats i comunitats sostenibles

Ocupació digna i creixement econòmic

El desenvolupament de les ciutats les ha convertit en entorns que afavoreixen la interacció social, estimulen la innovació, concentren llocs de treball, i actuen com a motor de l’economia regional i global. Però a mesura que la població urbana mundial creix, les ciutats també veuen com s'incrementen i es fan complexos els reptes als que s'han d'enfrontar: envelliment demogràfic, oferta d'habitatge insuficient, augment de la diversitat social, agreujament de les desigualtats, reptes associats a la mobilitat, provisió de serveis públics o impacte ambiental.

En aquestes circumstàncies, per tal d'assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, és necessari que els governs locals adoptin mesures urgents que permetin afrontar aquestes reptes des d'un enfocament integral:

1- Amb dissenys urbanístics que garanteixin la distribució equitativa d'espais públics de qualitat (com a mesura que incideix en la qualitat de l'aire, la salut pública, la cohesió social, etc.).

2- Aprofitant les possibilitats de les noves tecnologies per millorar els serveis públics, interactuar amb els ciutadans, augmentar la productivitat i abordar el reptes de sostenibilitat.

3- Potenciant la capacitat d'innovació de les ciutats creant un ecosistema facilitador.

4- Impulsant les dinàmiques participatives mitjançant estratègies de cocreació i de coproducció, i la implantació de cultures col·laboratives.

5- Assegurant la resiliència urbana mitjançant la identificació de vulnerabilitats, la implementació de mesures preventives i la disponibilitat de plans de contingència.

6- Impulsant sistemes de mobilitat eficients i sostenibles.


Més informació