El programa de la Comissió Europea i el BEI per finançar projectes de transport net ha destinat 200 milions a Espanya
El finançament de la UE permet posar en circulació 650 nous busos menys contaminants

L'objectiu dels fons és contribuir a millorar la qualitat de l'aire a ciutats com Barcelona, Palma, València o les Palmes de Gran Canaria


El programa de finançament europeu 'Cleaner Transport Facility' ja ha proporcionat prop de 200 milions d'euros per reduir les emissions contaminants generades pels autobusos que circulen per grans nuclis urbans a Espanya. El programa, que va començar a finançar projectes el 2017, està destinat a impulsar sistemes de transport més nets. És un instrument financer conjunt del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i la Comissió Europea que contribueix a que ciutats com Barcelona, Palma, València o les Palmes de Gran Canaria disposin de nous autobusos, híbrids, elèctrics o de gas natural comprimit de darrera generació, que substitueixen vehicles dièsel antics més contaminants.

Barcelona ha participat en aquest programa de finançament per posar en circulació 254 nous busos menys contaminants, més moderns i més segurs. A Palma, el finançament del  BEI permetrà substituir 180 vehicles dièsel per nous busos que fan servir aire comprimit i que han ampliat la seva llargària per reforçar el servei.  A les Palmes de Gran Canaria el programa ha contribuït a desenvolupar un nou sistema de transport ràpid en autobús, amb nous carrils diferenciats i amb 17 nous autobusos ecològics, noves parades i estacions. A València, la flota d'autobusos urbans es renovarà amb 200 nous vehicles híbrids que substitueixen a d'altres tipus dièsel de més de 20 anys, la qual cosa permetrà reduir fins un 35% les emissions de gasos contaminants dels autobusos urbans que circulen per la ciutat.  El BEI ha aprovat facilitar prop de 90 milions d'euros més per impulsar projectes de transport net en d'altres ciutats espanyoles.

Una part d'aquests fons s'ha proporcionat gràcies al suport del Pla d'Inversions per a Europa impulsat per la Comissió Europea i que compta amb una garantia que permet al BEI facilitar finançament en condicions avantatjoses per promoure inversions que, per la seva estructura o naturalesa, contribueixen a augmentar el creixement econòmic i l'ocupació. En concret, el conjunt d'aquestes inversions permetran crear 1.000 llocs de treballs centrats en la construcció de nous vehicles per a Barcelona,  580 a València i 330 a Palma, en aquests darrers casos durant la fase d'implementació.

El BEI, el banc de la UE, és una de les institucions multilaterals que més finançament facilita d'arreu del món per lluitar contra el canvi climàtic. L'objectiu del banc és liderar la mobilització del finançament necessari per mantenir l'escalfament global per sota dels 2˚C i limitar l'augment de la temperatura a 1.5 ˚C amb l'objectiu de complir amb els compromisos de l'Acord de Paris.
 
El Banco Europeu d'Inversions (BEI) és la institució de finançament a llarg termini de la Unió Europea i els accionistes són els Estats membres. El BEI facilita finançament a llarg termini de projectes d'inversió viables per tal de contribuir a l'assoliment dels objectius de la política de la UE.

El desembre de 2016, la Comissió Europea i el BEI van presentar el nou programa destinat a facilitar el finançament de sistemes de transport més nets i a reduir les emissions (Cleaner Transport Facility, CTF). Aquest mecanisme utilitza instruments ja existents, entre els quals el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques i el Mecanisme «Connectar Europa».

El Pla d'Inversions per a Europa és una de les prioritats de la Comissió Europea. Se centra en impulsar inversions per crear ocupació i creixement mitjançant un ús més intel·ligent de nous recursos financers i dels que ja disponibles. El pla elimina obstacles a la inversió i proporciona visibilitat i assistència tècnica a projectes d'inversió.

El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) és el pilar principal del Pla d'inversions per a Europa (també conegut com a «Pla Juncker» i proporciona un seguit de garanties que fan possible que el BEI pugui invertir en més projectes amb valor afegit. Ja s'han constatat resultats concrets derivats del FEIE. Es preveu que els projectes i acords aprovats per al finançament a l'empara del FEIE mobilitzin prop de 395.000 milions d'euros en inversions, incloent-hi més de 46.000 milions a Espanya, i que donin suport a prop de 945.000 pimes dels Estats membres de la UE.