ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Preparar-se per la digitalització de l'administració pública
25-11-2019

Malgrat que bona part dels responsables tècnics i polítics reconeixen els avantatges i la necessitat de digitalitzar els procediments administratius, encara persisteixen tràmits (que els enquestats xifren en aproximadament un 30%) que s'inicien en paper. Aquest document planteja un full de ruta genèric, estructurat en 3 fases, per poder completar aquesta transició i aprofitar-ne totes les potencialitats.
  • Fase d'avaluació: identificació i avaluació dels procediments administratius amb més implicacions de circulació de papers o dades, detecció de els ineficiències o oportunitats de millora, prioritzar les mesures de transformació, dibuixar els fluxos administratius per detectar oportunitats d'automatització, i localitzar els punts on és millor escanejar la documentació per tal d'optimitzar aquesta operació (sovint és més efectiu escanejar en el punt d'entrada).
  • Fase de preparació: determinar les necessitats d'inversió en tecnologia, definir estàndards en la denominació dels documents, i identificar necessitats d'integració de dades.
  • Fase d'implementació: adquisició de tecnologia, posada en marxa dels processos d'integració de dades, i formació dels treballadors/es.


Més informació