Prou violència contra les dones: declaració de la Comissió Europea i l'Alta Representant
29-11-19

Amb motiu de la celebració el 25 de novembre del Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, la Comissió Europea i l'Alta Representant d'Afers Exteriors i de Política de Seguretat de la Unió, Federica Mogherini, han fet pública la següent declaració:

«La violència contra les dones i contra les nenes és una violència que s'exerceix directament contra tota la Humanitat i no té cabuda ni a Europa ni a cap altre indret del món. Dit això, però, tots sabem que, malgrat el nostre compromís, encara som lluny d'haver superat aquest repte.

La violència contra les dones s'exerceix a tot arreu i, per tant, no hi ha cap lloc segur ni tan sols a casa. Ans al contrari: les dones són víctimes d'aquesta violència a casa, a la feina, a l'escola, a la universitat, al carrer, en el transport públic, en els desplaçaments relacionats amb la migració i també cada vegada més a Internet a través de la ciberviolència i de la incitació a l'odi.

La magnitud del problema continua sent alarmant: a Europa una de cada tres dones ha patit violència física o sexual. A més, a la UE gairebé totes les víctimes del tràfic d'éssers humans relacionat amb l'explotació sexual són dones i nenes.

En els països en vies de desenvolupament una de cada tres nenes es casa abans d'haver fet els 18 anys. Hi ha com a mínim 200 milions de dones i nenes que han estat víctimes de la mutilació genital femenina, que encara es practica a uns trenta països arreu del món.

És la nostra responsabilitat com a UE i com a part de la comunitat internacional mantenir el nostre compromís consistent a prevenir, rebutjar i condemnar obertament tots els actes de violència de què són víctimes les dones i les nenes.

També és el nostre deure protegir i donar suport a les víctimes tot creant un entorn segur perquè puguin denunciar tots els delictes de què són víctimes.

Com a Unió Europea, ens hem compromès a continuar treballant sense descans amb els nostres socis per millorar els marcs jurídics i les institucions, donar suport al desenvolupament i a l'educació, millorar els serveis adreçats a les supervivents, abordar les causes profundes de la violència i promoure l'emancipació de la dona.

Però posar fi a la violència contra les dones i les nenes no només demana un compromís ferm de les institucions, sinó que també exigeix una àmplia participació de les organitzacions internacionals, de les ONG i de la societat civil en general. I, per descomptat, de la majoria d'homes.

Per tant, el nostre objectiu continua sent molt clar: posar fi a la violència contra les dones i les nenes. Com a Unió Europea, ens mantindrem al capdavant d'aquesta mobilització internacional per defensar el dret de totes les dones i nenes a viure lliures i segures. Ho fem pel nostre futur i pel nostre present perquè les dones són el pilar de qualsevol societat justa, oberta, desenvolupada i democràtica i res ha de privar-les de la llibertat de créixer plenament com a persones amb llibertat i seguretat».

La Unió Europea ha engegat un seguit de mesures per posar fi a aquesta violència, com ara les següents:
  • La directiva sobre els drets de les víctimes garanteix més i millors drets a les víctimes de delictes i un suport especialitzat a les víctimes de la violència sexual o de gènere.
  • La Comissió està concloent el procés d'adhesió de la UE al conveni d'Istanbul del Consell de Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i contra la violència domèstica.
  • El programa «Drets, Igualtat i Ciutadania» ajuda a combatre la violència contra les dones i els nens mitjançant el finançament de projectes de base que neixen arran de carrer i se centren en la prevenció de la violència de gènere, el suport a les víctimes, a les dones i a les nenes en situació de risc, la formació de professionals i la capacitació dels serveis competents.

La UE també combat la violència contra les dones fora de la UE:
  • Aquests últims dos anys hem ajudat més d'1,5 milions de dones i nenes oferint-hi serveis de protecció i atenció per fer front a la mutilació genital femenina; els nostres esforços de prevenció han tingut un impacte positiu i ja són unes 3 000 comunitats, que representen 8,5 milions de persones, les que han anunciat públicament que estan abandonant aquesta pràctica.
  • Pel que fa al matrimoni infantil, la UE ha engegat una sèrie d'iniciatives per canviar actituds i pràctiques en relació amb els drets de les nenes; ja hem arribat a més d'1,6 milions de persones.

Rerefons

La violència contra les dones i les nenes és una violació anorreadora dels drets humans molt estesa a tot arreu del món. L'Organització Mundial de la Salut calcula que una tercera part de les dones i nenes ha patit violència en algun moment de la seva vida. Les xifres només són la punta de l'iceberg perquè una gran part d'aquesta mena de violència no s'arriba a conèixer mai a causa del silenci, de l'estigmatització i de la vergonya que genera i, per tant, això fa que molts culpables romanguin impunes.

A més de les iniciatives que hem esmentat, la UE ha engegat la directiva sobre els drets de les víctimes per garantir més i millors drets a les víctimes de qualsevol delicte. Gràcies a aquesta nova normativa, ara les víctimes més vulnerables, com ara les víctimes de violència sexual, les víctimes de la violència de gènere o les víctimes de la violència en el marc de les relacions personals, tenen accés a serveis de suport especialitzats. Aquest suport inclou l'accés als centres d'acollida de les víctimes que necessitin un lloc segur i una ajuda específica i integral, inclosos suport i assessorament per superar el trauma. La Comissió Europea està supervisant de prop l'aplicació d'aquesta directiva en els estats membres i ha pres un seguit de mesures contra aquells estats membres que no hagin transposat plenament o correctament la directiva europea.

A més, la UE reconeix que el tràfic d'éssers humans és violència contra les dones i les nenes. Aquest punt de vista continua influint en accions clau dutes a terme en el context del marc jurídic i polític de la UE d'acord amb el mandat horitzontal del coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic d'éssers humans (compendis del 2012-2016 i del 2017-2018).

Val a dir que l'Institut europeu de la igualtat de gènere (EIGE) també publica avui una nova guia d'avaluació de riscos destinada a la policia per tal d'ajudar les autoritats policials i els sectors sanitaris a treballar plegats per prevenir la reiteració d'actes de violència domèstica i salvar vides.

Entre les prioritats de la seva acció exterior la Comissió Europea està treballant perquè la UE signi el conveni del Consell de Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i contra la violència domèstica, el primer instrument europeu per establir normes jurídicament vinculants que permetin prevenir la violència contra les dones i la violència domèstica, protegir les víctimes i castigar els culpables. Els estats tenen l'obligació de lluitar contra aquesta mena de violència en qualsevol de les seves formes i, per tant, han de prendre les mesures necessàries de prevenció, protecció i enjudiciament. En col·laboració amb les Nacions Unides la UE ha engegat la iniciativa Spotlight, una iniciativa mundial pluriennal l'objectiu de la qual és l'eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones i les nenes. Amb una inversió inicial sense precedents de 500 milions d'euros, estem protegint i donant veu a les dones i nenes que han estat silenciades per les seves societats i que ara volen parlar. Durant el 2017 i el 2018 es calcula que la UE va destinar més de 62 milions d'euros a ajuda humanitària per prevenir i donar resposta a la violència sexual i de gènere arreu del món en el marc del seu programa en matèria de protecció i salut.

Finalment, cal afegir que la vigília de dilluns 25 de novembre la Comissió Europea il·luminarà de color taronja la seva seu a Brussel·les, l'edifici Berlaymont, per demostrar el seu suport a la lluita contra la violència exercida contra les dones.


Més informació


Fitxa informativa