Nature4Cities: eines, mètodes i guies per renaturalitzar les ciutats
El concepte ambiental Nature Based Solution (NBS), que podem traudir com a Solucions Basades en la Natura, ha estat identificat recentment per la Unió Europea com a marc estratègic per ajudar al desenvolupament de ciutats sostenibles. Nature4Cities (N4C) és un dels dos programes de recerca seleccionats i finançats per les institucions europees amb l'objectiu de construir un terreny comú per a "NBS & Re-Naturing Cities", a través del Programa de Recerca i Innovació H2020.
 
Nature4Cities està desenvolupant una plataforma per ajudar a respondre les qüestions que han d’afrontar els responsables polítics, els experts i la ciutadania en matèria de NBS, des del desenvolupament d’un projecte fins a la seva implementació i avaluació. La plataforma ajudarà a recopilar coneixement sobre NBS i a trobar la inspiració en ciutats pioneres. Donarà suport a responsables polítics i a professionals (urbanistes, arquitectes, constructors d’edificis, etc.) en l’avaluació del seu projecte NBS des de diferents perspectives: qualitat de vida, acceptació social, costos i beneficis, anàlisi del cicle de vida, elecció d’espais de la ciutat, etc.
 
La iniciativa ha adaptat les eines d'avaluació existents, però també n’ha creat de noves, tot buscant un enfocament integral. Per exemple, per implementar-se ràpidament, Nature4Cites ha construït algunes eines per donar suport als responsables dels projectes NBS en la creació d’unes relacions d’èxit amb la ciutadania, per triar un model de negoci i governança, i per interactuar amb els habitants dels barris implicats. Així mateix, s’han elaborat una guia Step-byStep per a projectes NBS participatius i socialment inclusius, i l’eina Citizen's Say, que permet planificar, estructurar i gestionar processos de col·laboració i consulta i fluxos de treball, recollir dades i analitzar resultats.

* A text from 'the Covenant of Mayors'