Esmorzars alcaldes.eu – “Residus, transport urbà i emissions: qüestió de governança o de civisme?”

Aquest diàleg ajudarà a fixar un marc de debat entre municipis i administracions en dos àmbits tan importants com són la gestió dels residus i el model de mobilitat sostenible. Buscarà promoure la complicitat de les administracions i la ciutadania a través de la visió dels participants. També a plantejar les dificultats superades i els progressos aconseguits fins al dia d'avui. També servirà per compartir bones pràctiques i generar noves aliances i complicitats. Ho farà a través de la visió dels alcaldes, regidors, polítics i experts participants. Es buscaran idees i visions de consens, útils per a tots els actors implicats. 
20 de febrer de 2020
09:30 hores
HOTEL CATALONIA PL CATALUNYA
Bergara, 11
[Barcelona]

Ponents:
Sr. Josep Maria Tost,
director de l'Agència de Residus de Catalunya

Il·lm. Sr. Antonio Balmón,
Vicepresident Executiu de l'AMB
Alcalde de Cornellà de LlobregatSOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ▶︎
Poques setmanes després de la recent Cimera del Clima de Madrid, dues qüestions marquen l’actualitat municipal: les noves restriccions en el transport urbà (per combatre els problemes de contaminació), d’una banda, i la gestió dels residus, de l’altra.
Quant al primer, a tots ha cridat l’atenció la recent implantació de les “ZBE” o “Zones de Baixes Emissions” en ciutats com Barcelona. Són mesures que volen restringir la circulació dels vehicles més contaminants en benefici de la conservació ambiental y la millora de la salut pública. Molts usuaris, de dins i fora de la ciutat, estan pendents del resultat de la nova disposició. Quines implicacions -favorables i desfavorables- tindrà per als diversos actors implicats? De quina manera gestionen aquest projecte les autoritats de l’Àrea Metropolitana? 
En quant al segon, l’Agència de Residus de Catalunya calcula que, només el 2018, a Catalunya s’hi van generar 3,9 milions de tones de deixalles. Una xifra equivalent a 1,4 quilos per habitant i dia. Actualment, la taxa de recollida selectiva és del 42% i creixent, aproximant-se a l’objectiu fixat per la Unió Europea aquest any (50%). Quines perspectives té el país en aquesta matèria durant els propers anys?
El paper actiu de la ciutadania és clau. Fer que la gent es decanti pel transport públic o que participi activament en la recollida selectiva demana educació i conscienciació. En aquest sentit: s’estan fent les campanyes que toquen? Quin ressò tenen, en l’àmbit municipal, els programes nacionals? Quines dificultats tenen els alcaldes i alcaldesses a l’hora de fer eficaços els esforços en les seves localitats?
Les Nacions Unides diuen que la gestió dels residus urbans i de les emissions és un “problema global” amb repercussions ambientals, sanitàries, socials, polítiques i econòmiques. Però sovint els canvis -i les restriccions- són molestos. Aplicar-los amb èxit serà qüestió de governança i de civisme. De quina manera combinar ambdós? Quines expectatives tenen les administracions competents? Quines resistències i acceleradors esperen trobar?
En el primer dels esmorzars d’Alcaldes.eu de 2020 debatrem la qüestió amb esperit constructiu i cercant noves propostes, exemples inspiradors i punts en comú.
 CATALUNYA AUGMENTA LA SEVA TAXA DE RECOLLIDA SELECTIVA any rere any.
Aconseguirem l’objectiu del 50% fixat per la Unió Europea aquest 2020?
 
-----------------------------------------------------------------

QUINES IMPLICACIONS -favorables i desfavorables- tindrà la ZBE de Barcelona per als diversos actors implicats? 

-----------------------------------------------------------------

QUINES ALTRES COSES es fan,
des de l’Àrea Metropolitana?

-----------------------------------------------------------------

QUINES FÓRMULES estan estudiant i quines ja han donat bon resultat?

-----------------------------------------------------------------

S'ESTAN FENT PROU CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ de cara a la ciutadania? 

-----------------------------------------------------------------

QUIN RESSÒ TENEN, en l’àmbit municipal, els programes nacionals?