Un projecte LIFE de la UE transforma els residus orgànics en biometà per als vehicles
El projecte Methamorphosis, cofinançat pel programa LIFE de la UE, ha aconseguit generar biometà a partir de residus orgànics tant municipals com agroalimentaris. Aquest combustible, que afavoreix la reducció dels gasos d’efecte hivernacle,  suposa una revolució en la mobilitat urbana. Liderat per Aqualia, Methamorphosis compta amb la participació catalana d’empreses com SEAT i Naturgy i també de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Català d’Energia.
 
El projecte compta amb dos prototips: Umbrella, que està ubicat a l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac i obté biometà a partir dels residus orgànics recollits selectivament a la metròpolis de Barcelona ; i Methagro que processa el biogàs resultant del tractament de purins a la planta de Porgaporcs a Vila-sana (Lleida).
 
El biometà ja s’ha provat amb èxit en un cotxe de SEAT i en un vehicle de recollida de residus que opera a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, també és apte per ser injectat a la xarxa de gas.
 
El projecte que té un cost de 4,6 milions d’euros i està parcialment finançat per la UE a través del programa LIFE. L’increment de l’ús del biometà representaria un important estalvi d’emissions a l’atmosfera i una solució a la gestió dels residus orgànics que, alhora, també creen un problema per al medi ambient.
 
El programa LIFE de la UE
 
El programa LIFE és l’instrument de la UE per finançar projectes de protecció del medi ambient i de clima. Creat al 1992, compta amb un pressupost de 3.400 milions d’euros per al període 2014-2020.
 
Més informació